Manuel Flecha

 Manuel Flecha, un dos artesáns panadeiros con maior prestixio a nível nacional e  internacional, profesor da Escola de Panadaría de Madrid( Asempan),realizou un curso de Técnicas de Bolaría no Cifp. Manuel Antonio, no pasado mes de setembro.