CORTO "LA PECERA": A OBRA MÁIS REIVINDICATIVA SOBRE A EXPLOTACIÓN LABORAL

Película de corte social, que pon algo de luz no fondo escuro dun depósito de peixes de traballo temporal. Baseado nunha experiencia real o seu director, guionista e productor, Carlos Bouvier, dedícallo "a todos aqueles traballadores que se dedican a roubar a outros traballadores".

A forza da Pecera reside no impacto que tivo no autor un suceso en torno a unha empresa de traballo temporal, e  como tal suceso lle fixo entender que os traballadores deixaron de considerarse persoas, converténdose en beneficios e custos.

 

A PREVENCIÓN DE RISCOS NO SECTOR TEXTIL

 

A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais ten por obxecto promover a seguridade e a saúde dos traballadores mediante a aplicación de medidas e o desenvolvemento das actividades necesarias para a prevención de riscos derivados do traballo.

A maioría dos accidentes na industria téxtil prodúcense nas seccións de confección e vestiario.

Os accidentes na pel son producidos pola utilización de máquinas e ferramentas para seren usadas nas operacións de corte, costura ou prensado, producindo cortes, golpes, atrapamentos ou proxeccións de material. Non se deben esquecer outros riscos de tipo químico, por exposición a substancias nocivas nos procesos ou acabados da pintura, ademáis dos riscos da ergonomía por posturas de traballo inadecuadas e repetitivas.

No seguinte enlace podedes descargar un completo manual básico de prevención de riscos laborais para a familia profesional do textil.

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5176&IDTIPO=246&RASTRO=c$m29962,30061,9983,12510,19559

 

PREVENCIÓN DE RISCOS: HOSTALARÍA

 

No sector hoteleiro temos que destacar sobre todo o traballo de restauración.

Os traballos característicos neste sector son:

 • Cociñeiros
 • Auxiliares de cociña
 • Camareiros
 • Xestores de bares ou cuartos.
 • Recepcionistas do hotel.
 • Persoal de servizos de limpeza.
 • Persoal de mantemento, etc.

 En canto os riscos relacionados co personal de cociña, podemos destacar os seguintes:

 • Contactos térmicos e queimaduras con freidoras, chapas, cociña e fornos preparados e bebidas.
 • Caídas no mesmo nivel debido a deslizamentos por graxa, alimentos e outras substancias que poden estar no chan ou tropezar con mercadorías situadas en todas partes.
 • Recortes con utensilios e máquinas de corte e cubertos de mesa.
 • Contactos eléctricos, especialmente cando se manexan electrodomésticos con mans húmidas.
 • Exposición a altas temperaturas, procedentes de cociñas e fornos.
 • Exposición a baixas temperaturas xa que na maioría das cociñas xeralmente hai unha cámara de refrixeración.
 • Contactos con sustancias tóxicas e irritantes durante as tarefas de limpeza.
 • Lume, debido á presenza de diferentes fontes. Especialmente interesantes son campás extractoras, xa que a súa falta de limpeza pode provocar incendios debido á acumulación de graxa. É necesario que as campás destas instalacións teñan a súa propia instalación de extinción.
 • Explosións, especialmente cando se traballa con cociñas de gas e equipos a presión.
 • Lesións musculoesqueléticas, derivadas do manexo manual de cargas pesadas, por tensións repetitivas e posicións forzadas.
 • Estrés, debido á presión exercida na preparación das ordes no tempo.

 No seguinte video veremos un pequeno resumo dos riscos específicos dun cociñeiro/a:

A continuación podedes visualizar os riscos relativos a un/unha axuntante de cociña:

 

Tamén lle podedes votar unha ollada os riscos relacionados co traballo dun camareiro/a:

Convocatoria de premios MC Mutual

Co gallo do Día Mundial da Seguridade e Saúde no emprego MC Mutual convoca a X Edición dos premios MC 28 de abril.

Convocatoria e bases

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo