Skip to Content

BOLSA DE EMPREGO

O departamento de Información e Orientación Profesional (IOP) xestionará a bolsa de emprego en función das peticións das empresas.

  •  Ao longo de todo o curso, recolleranse as ofertas de emprego que cheguen desde as empresas e publicaranse na sección específica da páxina web do CIFP ("Bolsa de emprego") ou no taboleiro do centro.

As empresas que aporten os seus datos, nos campos correspondentes do “formulario cos datos da empresa”, aceptan a súa visualización na páxina web do CIFP.
Establecerase contacto coas empresas que fixeran as ofertas para coñecer o resultado da nosa xestión e rexistrar as colocacións alcanzadas mediante a bolsa de emprego.

  • O departamento de IOP divulgará a bolsa de emprego. Ao longo de todo o curso farase unha acción de divulgación entre as empresas dos sectores correspondentes ás familias profesionais do CIFP. Presentará o centro, as competencias xerais dos ciclos ofrecidos, o funcionamento da bolsa de emprego, a posibilidade de colaborar acollendo alumnado de FCT e a forma de contacto.  

Paralelamente, recolleranse suxestións das empresas do contorno acerca dos perfís profesionais que demanden, coa fin de adecuar a formación ás necesidades existentes no mercado de traballo.
  • Inserción laboral. O departamento de IOP realizará estudos de inserción laboral do alumnado e do mercado en colaboración cos departamentos das familias profesionais, o departamento de FOL e o departamento de relacións coas empresas.
  • Informarase ao profesorado, ao alumnado e ás familias sobre a inserción profesional, as oportunidades do mundo laboral, o autoemprego, a creación de empresas e as necesidades do contorno produtivo  

As empresas ou entidades que desexen enviar ofertas de traballo para alumnado do CIFP Manuel Antonio poden porse en contacto a través das seguintes canles:

  • Cumplimentando o FORMULARIO on line cos DATOS DA EMPRESA que se atopa na sección correspondente da BOLSA DE EMPREGO e premendo o botón ENVIAR
  • Enviando un correo electrónico a orientacion.cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es

OFERTAS DE EMPREGO POR FAMILIAS PROFESIONAISpage | by Dr. Radut