Secretaría

ADMISIÓN: 1ª adxudicación ordinaria

Publicación das listaxes de persoas admitidas así como as listaxes de espera aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia. Para máis información consultar no centro,  ou no seguinte LINK da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria.

LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITANTES

Atención as próximas datas:

Período ordinario

           

-       Listaxe definitiva de solicitantes: 16 de xullo. Farase pública no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web da consellería. Link

 

-       1ª Adxudicación: 17 de xullo (primeira relación ordinaria de persoas admitidas en cada ciclo por orde decrecente de puntuación).

 

-       MATRÍCULA 1ª adxudicación  17 ao 19 de xullo ás 13:00 horas.

 

Neste prazo deberase formalizar a matrícula ou ben renunciar.

O feito de renunciar á adxudicación dunha praza é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia. As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen e non presenten renuncia no prazo indicado perderán o dereito a súa praza e, nese caso, procederase a súa escolarización ao final do proceso, se houber vacantes.

 

-       2ª Adxudicación: 24 de xullo (segunda relación ordinaria de persoas admitidas en cada ciclo por orde decrecente de puntuación).

 

-       MATRÍCULA 2ª adxudicación: 24 ao 27 de xullo ás 13:00 horas.

LIXTASES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS A CICLOS FORMATIVOS DE FP

 

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o mércores 4 de xullo ata ás 13:00 horas do martes 10 de xullo de 2012.

A reclamación deberáse realizar no centro onde se presentou a instancia.

Para máis información consultar no centro,  ou na seguinte dirección: http://www.edu.xunta.es/fp/listaxes_provisionais_admision_2012 

MÍNIMO DE SOLICITUDES PARA FORMAR GRUPO

Para formar grupo, o número mínimo de solicitudes é de 8 no réximen ordinario e no modular. En formación a distancia o mínimo é de 20.

Para maior información consulta o seguinte enlace:

 

Disposición adicional segunda. Número mínimo de solicitudes de matrícula

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS 2012-2013

CENTRO: CIFP A GRANXA    

CÓDIGO CENTRO: 36007552

 

Prazos do proceso de admisión

Período ordinario
Presentación de solicitudes 18 de xuño ao 2 de xullo ás 13.00 horas
Listaxe provisional de solicitudes 4 de xullo
Reclamacións á listaxe provisional 4 ao 10 de xullo ás 13.00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes 16 de xullo
1ª adxudicación 17 de xullo
Matriculación 1ª adxudicación 17 ao 19 de xullo ás 13.00 horas
2ª adxudicación 24 de xullo
Matriculación 2ª adxudicación 24 ao 27 de xullo ás 13.00 horas

Período extraordinario
Presentación de solicitudes 3 ao 12 de setembro ás 13.00 horas
Listaxe provisional de solicitudes 14 de setembro
Reclamacións á listaxe provisional 14 ao 17 de setembro ás 13.00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes 18 de setembro
1º adxudicación 19 de setembro
Matriculación 1ª adxudicación 19 ao 21 de setembro ás 13.00 horas
2ª adxudicación 25 de setembro
Matriculación 2ª adxudicación 25 ao 27 de setembro ás 13.00 horas

-Os modelos de solicitude de admisión pódense consultar na Orde 5 de xuño de 2007.

-As persoas admitidas en cada fase do proceso teñen a obriga de formalizar a matrícula nos prazos indicados (segundo modelo VII da Orde do 5 de xuño de 2007).

-AS PERSOAS SOLICITANTES DE 1º CURSO CON PRAZA ADXUDICADA , DEBERÁ MATRICULARSE OU BEN RENUNCIAR AO CICLO ADXUDICADO (segundo os anexos VII e VIII da Orde do 5 de xuño de 2007).

O feito de RENUNCIAR á adjudicación da praza é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia.

-As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten renuncia no prazo indicado perderán o dereito á praza concedida e procederase á súa escolarización ao final do proceso, se houber vacantes.

 

A información e seguimento do proceso de ADMISIÓN, MATRÍCULA E CICLOS LIBERADOS, pode ser consultada en calquera momento na páxina : www.edu.xunta.es/fp

A DOCUMENTACIÓN APORTADA COA SOLICITUDE DE ADMISIÓN, VIRÁ ACOMPAÑADA DE FOTOCOPIA DOS ORIXINAIS (incluído DNI, NIE, Certificación oficial do título ou dos estudos adquiridos para o acceso...) para a súa COMPULSA POLA SECRETARÍA DO CENTRO EDUCATIVO.

LINK Impresos ADMISIÓN http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/.pdf

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Alumnado ADMITIDO do CIFP A Granxa para participar nos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior do curso 2010-11. https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/premiosfp/

PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS

10/05/2012
21/05/2012
Etc/GMT+2

Publicado no DOG nº 123 de 28 de Xuño de 2011, 2ª Convocatoria do 10 ao 21 de Maio de 2012.

Prazo de presentación de solicitudes, PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS dos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de Outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

CM 01004 CM EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS INTENSIVAS

Para mais información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110628/AnuncioC3F1-210611-3405_gl.html 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP DE GRAO SUPERIOR

-Contía non excederá de 850€/premio

-Requisitos:

                Ter rematados os estudos de FP grao superior no ano 2011

                Ter unha cualificación media igual ou superior a 8,50.

-Presentar a documentación na secretaria do centro en que estea o seu expediente académico (Anexo I)

-Máis información DOG 27 xaneiro 2012 (III. Outras disposicións do DOG nº 19 do 27/01/2012 - Xunta de Galicia)

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

INSTRUCIÓNS PROCESO ADMISIÓN Á CICLOS FORMATIVOS : curso académico 2011-2012

CENTRO: CIFP A GRANXA          

CÓDIGO CENTRO: 36007552

ADMISIÓN SOLICITUDES:
- Periodo  ordinario ………………… do 17 de xuño ao 4 de xullo, ata as 13.00 horas.
- Periodo extraordinario …………. do 1 ao 12 de setembro, ata as 13.00 horas.

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN

Período ordinario:
-Presentación de solicitudes 17 de xuño ao 4 de xullo ás 13.00 horas
-Listaxe provisional de solicitudes 6 de xullo
-Reclamacións á listaxe provisional 6 ao 12 de xullo ás 13.00 horas
-Listaxe definitiva de solicitudes 18 de xullo
-1ª adxudicación 19 de xullo
-Matriculación 1ª adxudicación 19 ao 22 de xullo ás 13.00 horas
-2ª adxudicación 26 de xullo
-Matriculación 2ª adxudicación 26 ao 29 de xullo ás 13.00 horas

Período extraordinario:
Presentación de solicitudes 1 ao 12 de setembro ás 13.00 horas
Listaxe provisional de solicitudes 14 de setembro
Reclamacións á listaxe provisional 14 ao 16 de setembro ás 13.00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes 20 de setembro
1º relación extraordinaria de admitidos  20 de setembro
Matriculación 1ª adxudicación 20 ao 23 de setembro ás 13.00 horas
2ª relación extraordinaria de admitidos 27 de setembro
Matriculación 2ª adxudicación 27 ao 30 de setembro ás 13.00 horas

Os alumnos/as de 1º Curso que teñan a praza adxudicada, deberán MATRICULARSE ou RENUNCIAR ao ciclo adxudicado.

Para máis información pode consultarse a páxina: www.edu.xunta.es/fp

PROBAS LIBRES TÍTULOS FP

Convócanse probas libres para a obtención de Títulos de Formación Profesional en especialidades que desaparecen coa implantación dos novos Títulos LOE. No noso Centro extínguese o Título de Técnico en Explotacións Agrícolas Intensivas polo que aqueles alumnos interesados en rematar este ciclo se non o fixeron xa, poden matricularse no noso centro do 11 ao 21 de xullo de 2011 para a convocatoria de setembro e do 10 ao 21 de maio de 2012 para a convocatoria de xuño do ano que ven. Máis información na secretaría do e na Orde da convocatoria.

Distribuir contido