try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Modalidade presencial

RÉXIME DE ADULTOS MODALIDADE PRESENCIAL (MODULAR)

No réxime de adultos na modalidade presencial (modular) o ciclo formativo é idéntico en canto a número de horas do ciclo e módulos. Esta modalidade intenta dar resposta as necesidades formativas da xente traballadora interesada es estudar un ciclo formativo de formación profesional.

Cál é a diferencia?

Distribuir contido