try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Réxime ordinario presencial

RÉXIME ORDINARIO PRESENCIAL

A Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario na modalidade presencial, asistindo diariamente ao centro educativo.

No CIFP A Granxa este réxime ten un horario de 8:30 a 15:00h de luns a venres.

Neste curso 2021 - 2022 a oferta neste réxime é a seguinte:

Distribuir contido