try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Réxime ordinario presencial

RÉXIME ORDINARIO PRESENCIAL

A Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario na modalidade presencial, asistindo diariamente ao centro educativo.

No CIFP A Granxa este réxime ten un horario de 8:30 a 15:00h de luns a venres.

Neste curso 2022 - 2023 a oferta neste réxime é a seguinte:

Familia Grao Ciclo
Agraria FP Básica CB Agroxardinaría e composicións florais.
Medio CM Produción agroecolóxica (con DUAL tipo II) 
CM Xardinaría e floraría.
Superior CS Xestión forestal e do medio natural.
Industrias alimentarias Medio CM Aceites de oliva e viños.
Superior CS Vitivinicutura.
Seguridade e medio ambiente Superior CS Educación e control ambiental (con DUAL tipo II).

 

 

Distribuir contido