try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Oferta educativa do CIFP A Granxa

 

Volver a INICIO

Resultado de imagen de interrogación

Que podo estudar no CIFP A Granxa?

 

OFERTA EDUCATIVA CIFP A Granxa

 Clic nos Ciclos e Curriculo para máis información

Familia Profesional

Réxime de estudo

Graos Medios / Superiores / FP Básica

 

AGRARIA

 

 

 

Ordinario

 

 

 

 

 

 


Modular presencial

 

CM Produción agroecolóxica  CURRICULO

CM Xardinaría e floraría  CURRICULO

 

CS Xestión forestal e do medio natural   CURRRICULO

CS Paixaxismo e medio rural CURRICULO

 

FPB Agroxardinaría e composicións florais  Información Formación Profesional Básica

 


Oferta módulos Ciclo de Grao Superior Xestión forestal e do medio natural

 

INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

 

Ordinario

 

 


 

Modular presencial

 

CM Aceites de oliva e viños  CURRICULO

 

CS Vitivinicultura CURRICULO

 


Oferta de módulos Ciclo de Grao Superior Vitivinicultura

 

 

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE

 

 

Ordinario

 


 

 

Semipresencial - Distancia

 

CS Educación e control ambiental    CURRICULO

 

 

 

 

Información dos réximes de estudo

♦ Réximes de estudo

Fonte: Fp Xunta

 

Horarios de ensino do noso Centro:

Réxime Ordinario (de 08.30h - 15.00h)

Réxime Adultos Modular (de 17.00h - 22.00h)

 

  Outra formación:  Formación para o emprego

Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD)

 O obxectivo da formación para o Emprego, que vai dirixida a persoas desempregadas, é cualificalas para a súa integración no mercado laboral.

 

Consultar na súa Oficina de Emprego.

Información xeral: ---> Portal do traballo 

 

 Volver a INICIO