try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Instrucións para a tramitación do título

Datos para o ano 2019

 

 

 

Instruccións e datos para a tramitación do título:

  

  Cubrir impreso (modelo A) de *pago de taxas e a Solicitude do  título.

*Pode obter o documento de pago en Autoliquidación de Tasas. (deberá ter dispoñible unha impresora) ou solicitalo no centro, en Administración.

 

 

 

 

 

 

Taxas vixentes ano 2019

                

 

   Consultar: http://www.atriga.gal/documents/16561/18918736/Tarifas-vixentes-2019-gal.pdf/fce4abdc-20ec-4bdc-ad7e-0abdb7ca7c02

 

 

 

 Pagar nunha das entidades financeiras colaboradoras a taxa rrespondente.

 

 

Entregar nas oficinas de admnistración do centro:

-         Xustificante de pago.

-         Solicitude cuberta.

-         Fotocopia do DNI.

No caso de desconto por familia numerosa deberá presentar o título de familia numerosa actualizado e unha copia.

 

 

Atte.,

Servicio de Administración do CIFP A Granxa

Dpto. de Orientación