Información para profesorado e persoal

 Información para profesorado e persoal

 

Normativa Formación Profesional      Normativa Consellería Educación (xeral)

Destaques       Sitios temáticos   

Teléfonos da Consellería de Educación e O.U.

Consulta e alegación do expediente persoal

Listas de substitucións

 

 

 

 

Curso 2017/18

 

 

Novembro

Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o 7 ao 27 de novembro de 2017

 

Actualización do repositorio de contidos de espazo Abalar con 50 novos recursos educativos dixitais

 

 

Outubro

Proxectos de formación para o profesorado de FP. 2017-2018

Convócanse 75 proxectos de formación do profesorado de formación profe­sional, nos centros educativos de niveis non universitarios que impartan estas ensinanzas.

Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos recursos.

 

 

Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018

Data prevista de publicación no DOG o día 6 de novembro

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia

 

A Consellería de Cultura e Educación volverá convocar unha ampla oferta de emprego público en 2018