Información para profesorado e persoal

 Información para profesorado e persoal

 

Normativa Formación Profesional      Normativa Consellería Educación (xeral)

Destaques       Sitios temáticos   

Teléfonos da Consellería de Educación e O.U.

Consulta e alegación do expediente persoal

Listas de substitucións

 

 

 

10/05/2017 Segundo prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018

 

10/05/2017 Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2017/2018

 

10/05/2017 

 

 

03/05/17 Convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2017

 

25/04/2017

 

Concurso de traslados PES PT

 

 

24/04/2017

Prorrogado o prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso 2017/2018

 

 

 

18/04/17 O día 18 de abril abre o prazo para inscribirse nas oposicións de educación

 

 

15/04/17 Comisións de servizos por motivos de saúde (2017)

 

 

 

07/03/17

fonte: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21422

Concurso de traslados PES PT

 

02/03/17 Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017

Publicada a convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 destinadas ao funcionariado docente non universitario, cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Social Europeo.Destinatarios

O profesorado que cumpra, entre outras, as seguintes condicións:

  • Ser funcionario/a.
  • Estar en situación de servizo activo no período solicitado para a realización da estadía, prestando servizos en centros públicos dentro do ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Na seguinte ligazón pode consultar as persoas destinatarias, duración, documentación, lugar de presentación de solicitudes e máis información de interese.

    - Máis información

 

 

 

10/02/17 Anuncio do 10 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades 590002- Grego, 590003- Latín, 590124- Sistemas electrónicos e 590125- Sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades 591206- Instalacións electrotécnicas, 591210- Máquinas servizos e produción, 591212- Oficina e proxectos de construción e 591218- Perrucaría.

 

 

 

08/02/17 A Consellería de Educación convocará prazas en 25 especialidades de docencia

 

 

07/02/17 Publicación dos baremos provisionais dos concursos xerais do concurso de traslados 2017

 Concurso de traslados PES PT

 

 

03/02/17 Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

 

16/12/16 Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Tecnoloxía, Economía, Administración de Empresas, Informática, Operacións de Produción Agraria e Sistemas e Aplicacións Informáticas

 

 

16/12/16 Programa de formación Aprender a Emprender

O programa de formación Aprender a Emprender está dirixido ao profesorado de centros de educación secundaria obrigatoria e formación profesional...

 

 

30/11/16 Composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes para o ano 2017

 

08/11/16 Concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o día 8 de novembro de 2016 ao 28 de novembro de 2016, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.
  • Orde de 14 de outubro de 2016 (DOG)
  • CXT

 

 

27/10/2016 Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o día 8 de novembro de 2016 ao 28 de novembro de 2016, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

Concurso de traslados PES PT

 

 

28/10/16  Proxectos de formación para o profesorado de FP. 2016-2017

 

 

10/10/16 Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades (590019) Tecnoloxía, (590061) Economía, (590101) Administración de Empresas e (590107) Informática e, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades (591202) Equipos Electrónicos, (591216) Operacións de Produción Agraria, (591217) Patronaxe e Confección, (591226) Servizos de Restauración e (591227) Sistemas e Aplicación Informáticas.

 

 

10/10/16 Recollida das publicacións presentadas para o concurso xeral de traslados do ano 2016

 

 

26/07/16 Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres

 

 

 

 

 

21/06/16 ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión (código ED305B).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/06/16 Actualización das listaxes provisionais de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016

 

 

01/06/16 Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/2017

 

 

25/05/16 Listaxes provisionais de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016

 

 

25/05/16 Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016

 

 

25/05/16 Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI...

 

 

23/05/16 Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

06/05/16Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia

 

 

 

 

04/05/16Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2016

 

 

 

 

19/04/2016

 

 

 

 

19/04/2016

 

 

13/04/2016 
 

 

 

 

DOG 29/03/2016
Convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

10/03/2016
 

 Servizo: CXT

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2016

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2016

 

 

15/02/2016 

 

 

 

 

19/01/2016 

Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2016

 

Servicio relacionado: CXT

 

 

13/01/2016

 

Proxectos de formación da convocatoria 2015-2016. Resolución definitiva

 

Resolución definitiva da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

 

 

 

04/12/2015 

 

Ampliación do prazo de inscrición para os recoñecementos médicos

 

 

 

01/12/15

 

Campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

 

 

 27/10/15Convocatoria Erasmus+ 2016-17:

 

Convocatoria 16-17 persoal.pdf

 

Folla de inscripción Erasmus 16-17.pdf

 

 

 

 

 

 

21/10/2015 Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2015/2016

 

 

 

 

 

15/10/2015Proxectos de Formación para profesorado de formación profesional 2015/2016