Información para profesorado e persoal

 

 Información para profesorado e persoal

 

Normativa Formación Profesional      Normativa Consellería Educación (xeral)

Destaques       Sitios temáticos   

Teléfonos da Consellería de Educación e O.U.

Consulta e alegación do expediente persoal

Listas de substitucións

CXT

 

 

 

 

 

 

Curso 2018/19

 

Xullo 2019

 

Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018

 

 Plan anual de formación do profesorado de FP 2019-2020

 

 

Xuño 2019

 

Corrección de erros das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

 

 

 

 

Maio 2019 

 

Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019

 

Ampliación do segundo prazo para o profesorado de secundaria das comisións de servizos por motivos de saúde 2019

 

Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

 

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

 

Apertura de prazo para as persoas interinas e susbstitutas que queira solicitar, se fose o caso, a non participación na elección de destinos para o próximo curso (CADP)

 

Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución definitiva

 

 

Apertura do segundo prazo para o profesorado de secundaria para solicitar comisións de servizos por motivos de saúde

 

Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas... para o ano 2019

 

 

03/05/2019 Xornada formativa RUSH

 

 

Abril 2019 

 

 

 

Xaneiro 2019

31/01/2019  Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral

Os docentes que participen no concurso poden consultar a resolución provisional dende:

1. menú Listaxes concurso > Listaxes de instancias

Ábrese prazo de reclamacións, previo á resolución provisional, dende o 31 de xaneiro ata o 20 de febreiro do 2019.

Cando se publique a resolución provisional abrirase outro periodo de reclamacións.

CXT

 

 

 

Proxectos de formación para o profesorado de FP. 2018-2019

 

 

 

Curso 2017/18

 ´

 
30/10/2018 | 12:40

 

 

Curso 2017/18

 

Xuño


Oposicións 2018: para estar ao tanto das publicacións da Xunta:

 

 

 

 

 

Maio

 

Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2018)

Convocadas as licenzas por formación para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario

 

 

Oposicións 2018

22/05/2018 | 15:31

Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

 
  • Prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación para formular reclamacións

 

 

 

Abril

 

26/04/2018 | 09:02

 

 

25/04/2018 | 12:56

 

 

 

 

 

06/04/2018 | 11:40

 

 

05/04/2018 | 09:26

 

Marzo

Aberto o prazo de inscrición para profesorado no Congreso de Innovación na Formación Profesional 2018

 

 

Xornada formativa "Apaixónate 2018"

 

 


 

  Oposicións 2018

O día 22 de marzo abre o prazo para inscribirse nas oposicións de educación

 

Dende o 22 de marzo ao 13 de abril de 2018 estará aberto o prazo de inscrición nos

procesos selectivos para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convoquen

pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo de 2018).

As persoas solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación oposicions,

onde deberán crear unha instancia. É ademais obrigatorio que a solicitude se presente

electronicamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia dentro do prazo

indicado na convocatoria.

A información para realizar este procedemento pode consultarse tanto na propia

convocatoria como no portal educativo da Consellería, no enlace

https://www.edu.xunta.es/oposicions/ .

 

 

 
21/03/18 Publicación da convocatoria de procesos selectivos
 
 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles
 
computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no
 
Diario Oficial de Galicia.
 

 

 

Esta convocatoria ten a novidade de que as solicitudes deberán

presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede

electrónica da Xunta de Galicia, para o cal será necesario posuír algún

dos certificados electrónicos admitidos ou  darse de alta no sistema

Chave 365.

Neste último caso poderá empregarse calquera das vías que se

establecen no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/chave365

/que-e onde se facilitará una chave que permitirá realizar de forma

electrónica diversos trámites naqueles procedementos que así o estableza a

Xunta de Galicia.

 

 

O proceso de presentación de solicitudes é moi sinxelo.

Ao entrar na aplicación informática http://www.edu.xunta.es/oposicions, e

logo de cuberta a solicitude de participación, a persoa interesada deberá

premer na opción “enviar a sede electrónica” e nese momento accederá a

esta plataforma (no enderezo https://sede.xunta.gal) na que deberá

asinar a solicitude empregando algún dos certificados electrónicos admitidos

ou, como se dixo, a Chave365.

 

O pagamento dos dereitos de exame (taxa) tamén se realizará de forma

electrónica, a través do enlace que se indicará na propia aplicación 

http://www.edu.xunta.es/oposicions logo de cubrir a solicitude

(consultar 3.8. Importe e pagamento dos dereitos de exame na convocatoria).

 

 

Toda a información en: Nota informativa acerca do concurso-oposición para o ingreso e acceso aos corpos docentes para o ano 2018

 

 

 


Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2018

 

 

 

 

 

Febreiro

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018

O prazo para reclamacións e renuncias, é o comprendido entre o día 21 de febreiroe o 2 de marzo, ambos incluídos

 

 

 

Xaneiro

Lembra: para estar ao tanto das publicacións de documentación de traslados...

https://www.edu.xunta.es/cxt/

 

Aberto o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participe nos vixentes concursos de traslados, o persoal funcionario en prácticas,o persoal interino e substituto e o profesorado de relixión

 

 

Novembro

Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o 7 ao 27 de novembro de 2017

 

Actualización do repositorio de contidos de espazo Abalar con 50 novos recursos educativos dixitais

 

 

Outubro

Proxectos de formación para o profesorado de FP. 2017-2018

Convócanse 75 proxectos de formación do profesorado de formación profe­sional, nos centros educativos de niveis non universitarios que impartan estas ensinanzas.

Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos recursos.

 

 

Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018

Data prevista de publicación no DOG o día 6 de novembro

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia

 

A Consellería de Cultura e Educación volverá convocar unha ampla oferta de emprego público en 2018