try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Información xeral

 

 

 «Volver a Inicio

 

 

 

 

A

Acreditación de competencias

 

Axudas Consellería Medio Rural

 

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

 

 

B

Bacharelato /ESO: educación de adultos, probas de acceso (títulos)

 

Baremos/normas admisión grao medio

 

Baremos/normas admisión grao superior

 

Becas/axudas Estudantes     

 

Becas / Empleo Injuve (Instituto de la Juventud de España)

 

Becas MEC Información

 

Boletín informativo Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 

Boletín Oficial del Estado (B.O.E.)

 

 

C

Características dos ciclos (obxectivos xerais, contorno profesional, os módulos a impartir,... ? CURRÍCULOS

 

Carné de Estudiante Internacional (ISIC)

 

Carnés fitosanitarios

Cursos carnés fitosanitarios

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

 

Celgas 1 - 2 - 3 - 4 -5 e Validacións de estudos de Galego

 

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

 

Convalidacións módulos:

 

Convalidaciones, Equivalencias y Acreditación - WEB Ministerio Educación  (consultar tamén validacións)

 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Misión Biolóxica de Galicia

 

Cursos NON realizados no CIFP A Granxa (enlaces WEBs)

 

 

D

Diario Oficial de Galicia (DOG)

 

 

 

E

EDU EMPRENDE-FP PLUS

 

Emprego/ Emprendemento

 

Equivalencias

 

Estación meteorolóxica - Meteogalicia

 

ESO / Bacharelato: educación de adultos, probas de acceso (títulos)

 

 

F

FOL - Nivel básico de prevención de riscos laborais

 

Formación en Centros de Traballo (F.C.T.)

 

Formación Profesional Básica

 

 Fundación SEPI

 

 

G

Guía dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas por Comunidad Autónoma

 

 

 

H

Habilitacións profesionais

 

 

 

I

IGAPE: O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) é a axencia, adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o desenvolvemento económico de Galicia.

 

Inteligencia emocional (IE) en el trabajo

 

 

 

L

Lexislación

 

Lexislación FP

 

Listas de contratación temporal

 

 

M

Matrícula simultánea

 

 

N

Normativa

 

Normativa FP

 

 

O

Oferta de FP

 

Oposicións

 

Organismos / outros

 

 

P

Prácticas en empresa - ver Formación en Centros de Traballo (F.C.T.)

 

Probas de acceso a GRAO MEDIO

 

Probas de acceso a GRAO SUPERIOR

 

Probas Libres

 

Probas de acceso (títulos) ESO / Bacharelato: educación de adultos

 

 

 

R

 

Novidades acceso a ciclos LOMCE

 

Requisitos Ciclo Medio

 

Requisitos Ciclo Superior

 

Requisitos para acceder a un ciclo de FP Básica?

 

Réximes e modalidades

 

 

 

 

S

Saídas académicas dos ciclos de FP
 

Saídas profesionais dos ciclos de FP

 

Sedes electrónicas

 

Superación dalgúns dos módulos dun título?

 

 

 

 

T

Título que se obtén en FP?   Cal é a validez dos títulos?

 

Títulos de ESO / Baharelato: educación de adultos, probas de acceso

 

Teléfonos Consellería  

 

Tramitación do título

 

 

U

Unidade de competencia (valor ou importancia)

 

Universidades Galegas (Comisión Interuniversitaria de Galicia - CiUG)

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

 

 

 

V

Validacións

 

Viveiro de Empresas 

 

 

 

W

WEBs de Agraria / Ind. Alimentarias / Control Ambiental

 

 

 «Volver a Inicio