Oferta educativa

 Horarios:

Réxime ordinario: de 08.30h - 15.00h.

Réxime de adultos (modular): 17.00h - 22.00h.

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA CIFP A Granxa

 

Familia

Réxime

Graos Medios / Superiores / FP Básica

 

AGRARIA

 

 

 

Ordinario

 

 

 

 

 


Modular

 

CM Produción agroecolóxica  CURRICULO

CM Xardinaría e floraría  CURRICULO

 

CS Xestión forestal e do medio natural   CURRRICULO

CS Paixaxismo e medio rural CURRICULO

 

FPB Agroxardinaría e composicións florais  Información Formación Profesional Básica

 


Oferta módulos Ciclo de Grao Superior Xestión forestal e do medio natural

 

INDUSTRIAS

ALIMENTARIA

 

Ordinario

 


 

Modular

 

CM Aceites de oliva e viños  CURRICULO

 

CS Vitivinicultura CURRICULO

 


Oferta de módulos Ciclo de Grao Superior Vitivinicultura

 

 

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE

 

Semipresencial - Distancia CS Educación e control ambiental    CURRICULO

 

Información dos réximes de estudo

♦ Réximes de estudo

 

Información xeral de interese

Pode consultar toda a información sobre FP Galicia (admisión, validacións, normativa, acreditación de competencias,...) en:
 

Nota: cada ano a Consellería publica a normativa relativa ao novo curso escolar.  Pode seguir esta información na web FP Xunta e /ou na nosa web CIFP A Granxa

 

 


 

Outra formación:  Formación para o emprego

Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD)

 O obxectivo da formación para o Emprego, que vai dirixida a persoas desempregadas, é cualificalas para a súa integración no mercado laboral.

 

Consultar na súa Oficina de Emprego.

 

Información xeral: ---> Portal do traballoCIFP A Granxa
cifp.granxa@edu.xunta.es 


 
 
Inicio
 
 
AdxuntoTamaño
oferta educativa.JPG50.03 KB