(15/07/2013) Acceso a ciclos formativos

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes da convocatoria ordinaria de admisión para ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.
  
Ao longo do martes 16 de xullo de 2013 publicaranse as listaxes de persoas admitidas en cada ciclo formativo.  http://www.edu.xunta.es/fp/listaxes_definitivas_admision_2013