PROBAS LIBRES TÍTULOS EXTINGUIDOS (CIFP A Granxa)

CS Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos

1ª Convocatoria:
Realizarase no mes de setembro, antes do comezo das actividades lectivas.
Prazo de presentación de solicitudes: 10 ao 20 de xullo  de 2013.

2ª Convocatoria:
Realizarase no mes de xuño, coincidindo co remate das actividades lectivas.
Prazo de presentación de solicitudes: 10 ao 20 de  maio   de 2014.

Módulo de FCT (Consultar na secretaria do centro).