Información Emprego

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN EMPREGO / EMPRENDEMENTO

Un espacio dedicado á procura de emprego, consulta de axudas a empresas/particulares, becas e prácticas en empresas.

 Qué e SEPE?

Información sobre tipos de contratos SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)

Guía de contratos

Outras WEBS de emprego

E M P L E A T E

 

 

Por conta allea:

Procura de emprego: (Servicio Público de Emprego, FEAGA, SEAGA, entrevista de emprego, curriculum vitae,...),

 

Programa de prácticas Fundación Universidade da Coruña (FUAC)

 

Becas FEUGA

 

Listas de contratación temporal

 

Función Pública Emprego na Xunta: procesos de selección,...

 

Ofertas emprego WEB Consellería

 

EURES (Servicios de Emprego Europeos) Transfronterizo Galicia - Norte de Portugal

 

 

 


 

 

Por conta propia:

 

Viveiro de empresa - CIFP A Granxa

 

Programa Deputación de Pontevedra DepoEmrende II  depoemprende.pdf

 

Asociación de Desenvolvemento Comarcal Condado Paradanta GDR (Grupo de Desenvolvemento Rural)-17

 

Guía dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas por Comunidad Autónoma

 

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA

 

Federación Galega de Xoves Empresarios AJE Galicia

 

(FEAGA) Federación de Autónomos de Galicia 

 

 

Liñas de axuda Desenvolvemento Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Programa Leader

O LEADER é o conxunto de medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020 que se executa baixo metodoloxía LEADER (Ligazóns Entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural). Esta metodoloxía vén sendo impulsada pola Unión Europea desde 1991 para descentralizar as políticas de desenvolvemento rural, de xeito que o territorio rural deixe de ser un simple destinatario destas políticas para converterse en protagonista do seu propio desenvolvemento.

 

 

Máis información sobre emprendemento

 

 

Atte.,

Coordinación Emprendemento

Dpto. de Información e Orientación Profesional

Dpto. de Calidade