try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

CICLO SUPERIOR EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL (RÉXIME ORDINARIO)