Admisión ciclos 2019/20

 

Queres estudar connosco?

 

 

Admisión a ciclos formativos de formación profesional curso 2019-2020

 


 

Presentación de solicitudes: 24 de xuño ao 2 de xullo ás 13:00 horas

 

 Calendario de admisión

Instrucións xerais do proceso de admisión!!!!

 

 

 Información importante para as persoas que participen pola quenda de persoas con discapacidade!!

 


 

 

Contamos cun novo Ciclo: CS Educación e Control Ambiental tamén en réxime ordinario!!!!! Consulta a nosa Oferta educativa

 


 

 

 

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

 

 

 

Pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos:

 

  • A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

 

  • Durante os períodos de solicitude establecidos (cumprindo os requisitos de acceso), utilizar o asistente informático para xerar unha solicitude web. Na ligazón indicada podes consultar as instrucións para realizar a solicitude.

Para consultar requisitos de acceso:

Admisión grao medio - requisitos de acceso

Admisión grao superior - requisitos de acceso

 

 

 

 

Se tes algunha dúbida sobre as características dos réximes, consulta: Información admisión

 

Poderás seguir a publicación de listaxes nesta mesma WEB e/ou en FPXunta

Fonte: http://www.edu.xunta.es/fp/

 

 

 


 

 

Documentación específica: pasar a 2º no réxime ordinario ou matrícula en prazas liberadas

  • Anexo I.  (Empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario ou para o caso de solicitude de matrícula en prazas liberadas.)

 

Documentación específica: matrícula FCT e/ou proxecto integrado réxime persoas adultas ou matrícula en prazas liberadas

  • Anexo II. (Empregar só para a matrícula de FCT e/ou proxecto integrado polo réxime para as persoas adultas ou para o caso de solicitude de matrícula en módulos con prazas liberadas.

 

 


 

A/A de solicitantes dos réximes modulares (tanto presencial como semipresencial a distancia):

A matrícula na oferta parcial non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas.

 

HORARIO XFMN MODULAR 19.20.pdf

 

 

HORARIO VITI Modular-2019_20.pdf

 

 

 

 

 

 

 CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL 19-20.pdf

 

 

Itinerarios formativos

As persoas interesadas en cursar as ensinanzas de formación profesional, de xeito parcial, en calquera modalidade do réxime para as persoas adultas deben consultar a información sobre os itinerarios formativos recomendados.

 Consultar normativa xeral da FP en:

Ordenación académica