Probas Libres 2018/19

 

 

 

 

 

 Probas libres 2019

 

Período de matriculación do día 15 ao 22 de maio ata as 13:00 horas no centro no que teña praza adxudicada.

 

 

 

 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2018-2019

 

 

 

Pechado o prazo de solicitudes

Calendario de admisión

 

Importante: aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Poderá seguir a información a publicar (listaxes, datas, horarios,...) nesta mesma WEB

Información probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018-2019