Oferta de Emprego - ASUNTO: peón xardinaría Mondariz

 

01/03/19

 

proceso de selección pechado (non enviar CVs para esta oferta)

 

 

Empresa do sector agrario

Posto: peón de xardinaría
Requisitos:
formación agropecuaria, preferiblemente con formación en xardinaría ou pasaxismo.

Valorarase:
carné de conducir
manexo de tractor
Non é necesaria experiencia.

Tarefas: mantemento de zonas verdes e deportivas.

Duración do contrato: 6 meses con posibilidade de ampliación según necesidade.

Contratación inmediata (para principios de abril)

Zona: Mondariz

 


Interesados/as enviar CV a orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal
indicando en ASUNTO: peón xardinaría Mondariz