Peón en viñedo-Incorporación inmediata - Ourense

 

29/05/18

 

Posto: Peón en viñedo-Incorporación inmediata

Lugar: Langullo (Manzaneda) Ourense

Requisitos mínimos: Non é imprescindible experiencia pero valorarase coñecementos de viñedo e dos labores culturais asociados ao cultivo.

Actitude positiva cara ao traballo e cara aos compañeiros.

40 horas semanais en xornada continua. Posibilidade de continuidade

 

Enviar CV a orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es

indicando en Asunto: Viñedo Ourense