Preguntas frecuentes ERASMUS+

 

 

 

 

Sepie

 

 

 

 

 

Volver a Programas Internacionais

 

 

 

 

ERASMUS+ no CIFP A Granxa

 

 

 

 

 

Entón, tamén podo facer un ERASMUS+ en Formación Profesional?

 

 

Si; o programa Erasmus + ten como obxectivo atender as

necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes na

formación profesional de grao medio e de grao superior

(incluídas as estadías transnacionais de estudantes en

empresas), nas ensinanzas artísticas superiores e no ensino

universitario –calquera que sexa a duración dos estudos, incluídos os

de doutoramento–, así como das institucións que imparten estes

tipos de formación.

 

 

Fonte: http://www.edu.xunta.es/fp/erasmus

 

 

 

 

 

 

 

Que teño que facer para solicitar facer as prácticas por

ERASMUS+?

 Todolos anos o coordinador/a dos Programas Internacionais do noso Centro pasará polas clases no primeiro trimestre do curso, para dar información puntual sobre o tema.

 

 

 

 

 

 

Onde podo facer as prácticas por ERASMUS+?

 Actualmente temos convenios con Italia, Francia, Holanda,... e outros países da contorna europea. No seu momento, o coordinador/a comentará as diferentes posibilidades.

 

 

 

 

Onde podo atopar información interesante sobre o tema?

 

Podes consultar toda a información nas seguintes ligazóns:

 

http://www.sepie.es/index.html

 

http://www.erasmusplus.gob.es/

 

http://www.edu.xunta.es/fp/erasmus

 

http://www.edu.xunta.es/fp/europass

 

http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-das-fct

 

 

 

 

Atte.,

 

Coordinación dos Programas Internacionais do CIFP A Granxa

 

 

 

 

Volver a Programas Internacionais