Aplicación produtos

 

 

07/05/18

 

Familias Agraria e/ou Alimentaria

 

Empresa Nacional/Internacional do sector da Investigación Agroalimentaria con sede en Ponteareas

necesita para INCORPORACIÓN INMEDIATA:

persoa traballadora para aplicación de produtos de ensaio.

 

Requisitos:

carné de fitosanitarios

carné B1

 

Enviar CV a: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es

Indicando en Asunto: aplicación produtos