Louredo Mos

 

22/01/18

Lugar: Louredo - Mos

Requisitos: algún/s dos ciclos medios

CM Xardinería
CM Prod. Agroecolóxica
CM Aceites e Viños

 

Funcións: poda -  kiwi e viñedo

 

Interesados/as enviar CV a:

teimonde@gmail.com

Tfno. de contacto: 605.890.332

Persoa de contacto: Dolores