Responder ó comentario

ADMISIÓN: 1ª adxudicación ordinaria

Publicación das listaxes de persoas admitidas así como as listaxes de espera aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia. Para máis información consultar no centro,  ou no seguinte LINK da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria.

Responder