Responder ó comentario

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS 2012-2013

CENTRO: CIFP A GRANXA    

CÓDIGO CENTRO: 36007552

 

Prazos do proceso de admisión

Período ordinario
Presentación de solicitudes 18 de xuño ao 2 de xullo ás 13.00 horas
Listaxe provisional de solicitudes 4 de xullo
Reclamacións á listaxe provisional 4 ao 10 de xullo ás 13.00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes 16 de xullo
1ª adxudicación 17 de xullo
Matriculación 1ª adxudicación 17 ao 19 de xullo ás 13.00 horas
2ª adxudicación 24 de xullo
Matriculación 2ª adxudicación 24 ao 27 de xullo ás 13.00 horas

Período extraordinario
Presentación de solicitudes 3 ao 12 de setembro ás 13.00 horas
Listaxe provisional de solicitudes 14 de setembro
Reclamacións á listaxe provisional 14 ao 17 de setembro ás 13.00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes 18 de setembro
1º adxudicación 19 de setembro
Matriculación 1ª adxudicación 19 ao 21 de setembro ás 13.00 horas
2ª adxudicación 25 de setembro
Matriculación 2ª adxudicación 25 ao 27 de setembro ás 13.00 horas

-Os modelos de solicitude de admisión pódense consultar na Orde 5 de xuño de 2007.

-As persoas admitidas en cada fase do proceso teñen a obriga de formalizar a matrícula nos prazos indicados (segundo modelo VII da Orde do 5 de xuño de 2007).

-AS PERSOAS SOLICITANTES DE 1º CURSO CON PRAZA ADXUDICADA , DEBERÁ MATRICULARSE OU BEN RENUNCIAR AO CICLO ADXUDICADO (segundo os anexos VII e VIII da Orde do 5 de xuño de 2007).

O feito de RENUNCIAR á adjudicación da praza é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia.

-As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen ou non presenten renuncia no prazo indicado perderán o dereito á praza concedida e procederase á súa escolarización ao final do proceso, se houber vacantes.

 

A información e seguimento do proceso de ADMISIÓN, MATRÍCULA E CICLOS LIBERADOS, pode ser consultada en calquera momento na páxina : www.edu.xunta.es/fp

A DOCUMENTACIÓN APORTADA COA SOLICITUDE DE ADMISIÓN, VIRÁ ACOMPAÑADA DE FOTOCOPIA DOS ORIXINAIS (incluído DNI, NIE, Certificación oficial do título ou dos estudos adquiridos para o acceso...) para a súa COMPULSA POLA SECRETARÍA DO CENTRO EDUCATIVO.

LINK Impresos ADMISIÓN http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/.pdf

 

Responder