Cursos dispoñíbeis

Módulo que engloba as materias de lingua castelá, lingua galega, historia, xeografía e inglés.

O presente módulo capacitará aos alumnos para que prepararen unha superficie de terreo para poder implantar material vexetal. 

Módulo que engloba as materias de lingua castelá e galega, inglés e historia e xeografía.

Nesta sección atoparedes orientacións para o traballo en casa e algunhas reflexións para este tempo de aprendizaxe a distancia. A non ser que se vos pida directamente, non hay que entregar tarefas de titoria.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos, de 160 horas de duración, que se imparte no 1º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0410 Produción vexetal ecolóxica, de 192 horas de duración, que se imparte no 2º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.