FOL

 

PRACTICAS PRIMEIROS AUXILIOS CURSO 2016/17

16/01/2017 08:30
20/01/2017 15:00
Europe/Madrid

Para alumnos de primeiro

Impartidas por enfermeiras da Escola de enfermería de Esteiro no Salón de Actos do centro segundo o seguinte programa:

 

LUNS 16 XANEIRO

8.30 – 10-30

 • Ciclo medio de mecanizado
 • Ciclo superior de automoción
 • Ciclo medio de carpintería e moble

10.45 – 12.45

 • Ciclo superior de mantemento electrónico
 • Ciclo superior de sistemas electrotécnicos e automatizados
 • Ciclo superior de automatización e robótica industrial
 • Ciclo superior de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MARTES 17 XANEIRO

13.00 – 15.00

 • Ciclo medio de soldadura e caldeirería
 • Ciclo medio electromecánica de vehículos

MERCORES 18 XANEIRO

13.00 – 15.00

 • Ciclo superior de de sistemas de telecomunicacións e informáticos
 • Ciclo medio de instalacións de telecomunicacións
 • Ciclo  medio de instalacións eléctricas e automáticas
 • Ciclo superior de deseño en fabricación mecánica

18.15 – 20.15

 • Ciclo medio de soldadura e caldeirería (adultos)
 • Ciclo medio de carrozaría

20.30 – 22.30

 • Ciclo superior de construcións metálicas
 • Ciclo medio de instalación e amoblamento
 • Ciclo superior fabricación mecánica (adultos)
 • Ciclo medio de instalacións de telecomunicacións (adultos)
 • Ciclo superior de sistemas electrotécnicos e automatizados (adultos)
 • Ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas (adultos)

 

VENRES 20 XANEIRO

10.45 – 12.45

 • FP Básica

13.00 – 15.00

 • Ciclo superior de educación infantil

<<Ver/Descargar horario>>