Composición

 

Horario Secretaría/Administación

 

ÁREA DEADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

          SECRETARIO - XEFE DE ÁREA         

DIRECCIÓN

José Antonio Alvite Fernández

Enrique Pazo López

 

COMISIÓN DE

COMPOSICIÓN

 

 SEGURIDADE E SAUDE LABORAL 

Xefe desta área

           Xefes de departamentos do centro          

1 membro do PND

 
HORARIO DE OFICINA

DE LUNS A VENRES

DE 9:00 A 14:00

MÉRCORES

DE 16:30 A 20:30