Libres

 

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional

 prazo de presentación de solicitudes de admisión (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

 <<calendario>>

<<oferta CIFP Ferrolterra>>

<<máis información>>

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

Recórdase  que é obrigatorio asistir á xornada de acollemento que se celebrará o 1 de xuño ás 12:30  horas.

Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se procederá á baixa de oficio de todo o proceso

 Programacións e Calendarios das probas

Normativa:

Electricidade e electrónica - Programacións e Calendarios das probas

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

       Calendario

 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

Calendario

 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

Calendario

 
 
CSELE04 Mantemento electrónico

Fabricación mecánica - Programacións e Calendarios das probas

CMFME01 Mecanizado

Calendario

 

CMFME02 Soldadura e caldeiraría

Calendario

 

CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica

Calendario

 

CSFME02 Construcións metálicas

Calendario

 

CSFME03 Deseño en fabricación mecánica

Calendario

 

 

Transporte e mantemento de vehículos - Programacións e Calendarios das probas