Admitidos FP Dual CT Ingenieros: Todavía quedan 8 prazas!!!!

Publicamos os admitidos e excluidos no proceso de selección para a FP Dual con CT Ingenieros:

Parabéns aos 4 seleccionados Sonrisa

Proceso selección FP Dual: CT ingenieros 
ALUMNO  
Garcia Lopez, Eva Maria ADMITIDO
Lonzoy Guerrero, Jean Raoul ADMITIDO
García Soutullo, Antón ADMITIDO
García Vázquez, Alejandro ADMITIDO
   
Andrés Pena, Beatriz EXCLUIDO
Criado Villar, Xabier EXCLUIDO
Díaz Taboada, Irma EXCLUIDA
Iglesias Chao, Santiago Manuel EXCLUIDO

Novas entrevistas CT Ingenieros - Dinain! Luns 15 de xullo

Novas entrevistas para a FP Dual de Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións térmicas e de Fluidos con CT Ingenieros - Dinain.

Este ciclo é similar a Deseño, pero terá un perfil máis completo, de xeito que os futuros deseñadores teñan coñecementos dos equipamentos que deseñan: tuberías, válvulas, etc. Animadeos porque ainda hai prazas e temos aberto o prazo de solicitudes! Se estades exluidos nalgunha outra dual tamén podedes apuntaros.

Sorte a tod@s!!

Admitidos, suplentes, excluidos para o Ciclo Superior de Enerxías Renovables e Mecatrónica con Tecnorenova!!!

Publicamos a listaxe de admitidos, suplentes, excluidos para o Ciclo Superior de Enerxías Renovables e Mecatrónica con Tecnorenova.

Non vos despistedes porque agora tedes que facer a matrícula! O periodo de matrícula de duales é do 16 ao 24 de Xullo. Enhoraboa aos seleccionados. 

Os non presentados podedes ainda optar ao proceso de Mecatrónica ou calquera outra dual con plazas. Os candidatos excluidos podedes solicitar calquera outra dual con plazas tamén

Neste momento hai prazas en CT Ingenieros que está en pleno proceso de selección agora en xullo, 4 prazas en Mecatrónica con Tecnorenova, hai 6 prazas en Programación de FM.

 

Admitidos FP Dual Navantia: Deseño de FM!!!! Actualizado 15 xullo 2019

Publicamos o Baremo de Deseño de Fabricación Mecánica feito por Navantia (hai 12 admitidos). Aparecen en recuadro vermello os candidatos que superaron a proba con máis de 10 puntos. Non vos despistedes porque agora tedes que facer a matrícula! Enhoraboa

 

Probas, entrevistas....FP Dual. Todas comenzarán o 9 de xullo!!!

Todas as probas, entrevistas, test para o acceso aos ciclos de FP Dual comenzarán o martes 9 de xullo

Xa están publicados na web todos os procedementos de selección de todas as empresas e como se vos vai baremar. Se queredes achegar algunha información adicional ou mérito aos vosos CV Europass podedes facelo ate o luns 8 ás 12:00h na secretaría do centro.

Mantemento electrónico con Electrónica y Comunicaciones del Noroeste. Día 9 de Julio ás 9:30 a.m. no CIFP Ferrolterra. Entrevista persoal cos candidatos.

Enerxías Renovables con Tecnorenova. Día 9 de Xullo ás 9:30 no CIFP Ferrolterra. Proba de coñecementos + Entrevista

Mecatrónica Industrial con Tecnorenova. Día 9 de Xullo ás 9:30 no CIFP Ferrolterra. Proba de coñecementos + Entrevista

Deseño de FM con Navantia. Día 9 de Xullo ás 9:30 no CIFP Ferrolterra. Proba de coñecementos.

Programación da Producción de Fabricación Mecánica. Día 9 ás 9:30 no CIFP Ferrolterra. Proba de coñecemento + Entrevista

Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións térmicas e de Fluidos con CT Ingenieros - Dinain. Día 9 de Xullo nas instalacións da empresa situada na Avda. do Mar, Parc. 127, no POL. DA GANDARA , 15570 - Narón (A Coruña) en tres quendas distintas dende as 8:00 da mañá ata as 12:00 a.m. en grupos de tres persoas por quenda. As quendas:

Proceso selección FP Dual: CT ingenieros - Dinain

DNI

ALUMNO

Horario

3270*****

Iglesias Chao, Santiago Manuel

8:00 a.m

3270*****

Andrés Pena, Beatriz

8:00 a.m

3273*****

Criado Villar, Xabier

8:00 a.m

3271*****

Díaz Taboada, Irma

10:00 a.m

3267*****

Garcia Lopez, Eva Maria

10:00 a.m.

3272*****

García Soutullo, Antón

10:00 a.m.

3271*****

García Vázquez, Alejandro

12:00 a.m.

3274*****

Lonzoy Guerrero, Jean Raoul

12:00 a.m

3271*****

Moscoso Dopico, Alejandro

12:00 a.m

Sorte a tod@s!!!

 

BAREMO FP DUAL PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN DE FM. ACEBRON GROUP, INTAF, SMI e DEMAQ

FP DUAL PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR ACEBRON GROUP, INTAF, SMI e DEMAQ

       smi

 

FP DUAL MANTEMENTO ELECTRÓNICO. BAREMO ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE SL

FP DUAL MANTEMENTO ELECTRÓNICO

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE SL

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Formación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

Puntos máximo. CGS afíns a Electrónica. Exemplo: Telecomunicacións, Informática, Mecatrónica, Robótica, Automática.

20

Puntos máximo. CGS afíns a Electrónica.

10

Puntos máximo. Cursos específicos de Electrónica impartidos por INEM, SEPE ou outras entidades homologadas.

5

Bacharelato.

·       

Experiencia laboral

25

Puntos máximo. Experiencia acreditada no Sector da Electrónica.

·        Entrevista Personal. Será realizada de manera previa a la baremación.

50

Puntos máximo

É requisito para ser baremado obter un mínimo de 25 puntos nesta entrevista.

 

FP DUAL DESEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA. BAREMO NAVANTIA

FP DUAL DESEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR NAVANTIA

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

CFGS afíns a Deseño Fabricación Mecánica. Exemplo: CS Construccións Metálicas, Programacion da Producción de Fabricación Mecánica, Mecatrónica…

25

Bacharelato con Debuxo Técnico

10

CGM afín a Fabricación Mecánica

10

Outros bacharelatos

·      Idioma.

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

·        Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

10

50 horas

·        Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Naval ou en actividades afines á Fabricación Mecánica ou Delineación

·        Curriculum EUROPASS

5

Puntos máximo

·        Probas de coñecementos. A proba de coñecementos realizarase de manera previa á baremación.

A proba consistirá en:

          20 preguntas de Debuxo Técnico
          20 preguntas de Matemáticas

É requisito para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta proba.

40

Puntos máximo

 

Recoñecementos Médicos Previos: Co obxectivo de que o persoal en prácticas teña as mesmas condicións de prevención e protección que os empleados cos que compartirán o posto de traballo/practicas, os alumnos que resulten seleccionados para cursar FP Dual en Navantia terán que pasar unha calificación de aptitude médica previa á entrada nas instalacións de Navantia