Oferta modular a distancia - Grao medio

 

Código

Ciclo

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0359 Electrónica aplicada
MP0360 Equipamentos microinformáticos
MP0362 Instalacións eléctricas básicas
MP0366 Formación e orientación laboral

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP