Ciclo FP Básica

 

Código

Ciclo

 

 

CBELE01 Electricidade e electrónica  Currículo             
CBMAM01 Carpintaría e moble  Currículo  

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP