Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

 

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional

 prazo de presentación de solicitudes de admisión (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

 <<calendario>>

<<oferta CIFP Ferrolterra>>

<<máis información>>