Electricidade e electrónica - Programacións e Calendarios das probas

 

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

       Calendario

 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

Calendario

 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

Calendario

 
 
CSELE04 Mantemento electrónico

Calendario