Calendario de presentacións 2017-2018

 

CICLOS DE GRAO MEDIO (Réxime Ordinario de mañá e tarde)

-    C.G.M. Electromecánica de vehículos automóbiles
-    C.G.M. Soldadura e caldeiraría
-    C.G.M. Mecanizado
-    C.G.M. carpintería e moble
-    C.G.M. Instalacións eléctricas e automáticas
-    C.G.M. Instalacióons de telecomunicacións
-    CGM Carrozaría
-    CGM Instalación e amoblamento

Venres 15 DE SETEMBRO   ÁS 10:00 HORAS 1º   ÁS 10:30 HORAS 2º

 

CICLOS DE GRAO SUPERIOR (Réxime Ordinario de mañá e tarde)

-    CGS Mantemento electrónico.
-    CGS Automatización e robótica industrial.
-    CGS Sistemas de telecomunicacións e informáticos
-    CGS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
-    CGS Sistemas electrotécnicos e automatizados
-    CGS Educación infantil
-    CGS Automoción
-    CGS Deseño e fabricación mecánica.
-    CGS Construccións metálicas

Venres 15 DE SETEMBRO   ÁS 11:00 HORAS 1º   ÁS 11:30 HORAS 2º

 

CICLOS DE GRAO MEDIO e SUPERIOR (Réxime Adultos presencial)

-    CGM Soldadura
-    CGM Instalacións eléctricas e automáticas
-    CGM Electromecánica de vehículos automóbiles
-    CGM Instalacións de telecomunicacións (
presencial)
-    CGS Programación da producción en fabricación mecánica
-    CGS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
-    CGS sistemas electrotécnicos e automatizados

Luns 18 DE SETEMBRO ÁS 18:00 HORAS  (todos)

 

CICLOS DE GRAO MEDIO (Réxime Adultos Distancia)

-    CGM Instalacións de telecomunicacións (distancia).

Luns 18 DE SETEMBRO ÁS 18:30 HORAS

 

FP Básica

- FPB Electricidade eelectrónica

2º Curso Venres 15 DE SETEMBRO ÁS 12:30 HORAS

1º Curso Xoves 21 DE SETEMBRO ÁS 11:00 HORAS

 

NOTAS:

  1. Todas as presentacións serán no salón de actos.