Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

 

Recórdase  que é obrigatorio asistir á xornada de acollemento que se celebrará o 1 de xuño ás 12:30  horas.

Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se procederá á baixa de oficio de todo o proceso

 Programacións e Calendarios das probas

Normativa: