Órganos unipersoais

 Avatar

Director

Enrique Pazo López

Avatar

Vicedirectora

Raquel Rodríguez Hernández

XEFA DA ÁREA DE CALIDADE, INNOVACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL


Avatar

Secretario

Juan Fernández Bedoya

XEFE DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN


Avatar

Xefe de estudos

Javier Díaz Míguez

XEFE DE ÁREA DE FORMACIÓN