RECORDATORIO IMPORTANTE: EXAMES DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS NA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

 

Recordámosvos ao alumnado inscrito que esta semana comezan os exames de certificación de inglés, que terán lugar na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol. As datas e horas indícanse a continuación:

Nivel B1

 Nivel B2

 Nivel C1

 

Recordade:

  • Levar DNI ou NIE + pasaporte.
  • Levar bolígrafo azul ou negro.
  • Pedir xustificante de asistencia se vos coincide con horas de clase no instituto.
  • Dacordo co compromiso que asinastes na vosa inscripción, a asistencia é obrigatoria para todos/as os/as matriculados/as. En caso contrario, teredes que devolver a cuantía económica que o centro pagou na vosa matrícula.

 

Toda a información sobre os exames atópase na páxina web da EOI de Ferrol - Departamento de inglés - Exames (http://www.edu.xunta.gal/centros/eoideferrol/?q=taxonomy/term/126).