CAMBIOS NAS CLASES DE CONVERSA EN INGLÉS

 

Houbo un cambio no horario das clases de conversa con Priya. As clases quedan como se indica a continuación:

  • Clases de preparación da proba de certificación do nivel B1: os luns, de 18:15 a 20:15 (aula I-7).
  • Clases de preparación da proba de certificación do nivel B2: os mércores, de 18:15 a 20:15 (aula I-7).
  • Clases de preparación da proba de certificación do nivel C1: os luns, de 16:00 a 18:00 (aula I-7).
  • Clases de preparación das probas de certificación dos niveis B1 e B2, para alumnado do turno de tarde: os martes e xoves, de 10:45 a 11:45 (martes na aula I-7 e xoves na I-5). 
  • Clases de conversa para profesorado, persoal do centro e alumnado: os mércores, de 17:00 a 18:00 (aula I-7).

 

ÁS CLASES DE INGLÉS DOS DISTINTOS NIVEIS PODE ASISTIR TODO O ALUMNADO DO CENTRO, AÍNDA QUE NON SOLICITARAN A SÚA PARTICIPACIÓN NAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN.