Inscrición para ciclos formativos de FP de grao medio e de grao superior en réxime ordinario, en réxime para as persoas adultas, en cursos de especialización e na FP dual.