Selección FP Dual CIFP Ferrolterra

 

Esta é a oferta de FP Dual nova para o curso 2022/2023:

  • CS Mecatrónica Industrial
  • CS Deseño de Fabricación Mecánica
  • CS Deseño e Amoblamento
  • CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
  • CM Electromecánica de Maquinaria
  • CM Soldadura e Calderería
  • CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas

 

O alumnado que figure nas listaxes definitivas de admisión de solicitudes para FPDual deberá presentarse aos procesos de selección das empresas segundo o calendario que se irá mostrando na web do centro. Unha vez seleccionado pola empresa o alumnado deberá formalizar a matrícula segundo o calendario de matrícula.

#FPGalicia;#CIFPFerrolterra;#FPDualGalicia