CAMBIO DE PRAZO para solicitar BECAS de estudos do MEFP

 

ADIÁNTASE o prazo para solicitar BECAS de ensinanzas universitarias e ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias durante o curso 2022-2023. 

O prazo de solicitude será do 30 de marzo de 2022 ata  o 12 de maio de 2022,  ambos inclusive.

A información está publicada no extracto da convocatoria: https://www.edu.xunta.gal/webmail/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2.2&uid=4841&mailbox=SU5CT1g&uniq=1647345046552

Pódese consultar toda a información na páxina do Ministerio de Educación e Formación Profesional: Portada - Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es)