Información da web da CIUG. para o Alumnado de 2º de CFGS, FP Dual, último curso de Oferta modular de adultos

 

Para o alumnado que quera presentarse a  parte voluntaria das ABAU para mellorar a nota de admisión nos Grados Universitarios.

Axuntase dita información sobre o procedemento da matrícula das ABAU do alumnado dos centros da C.A. de Galicia

(Bacharelato e F.P).


https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf


https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020