Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia. Retrasada a data de publicación.

 

 ¡¡¡¡¡    Retrasada a data de publicación. !!!!!!

 

Data de publicación: ...............

  - Ligazón ás listaxes (Desactivado)
 
Prazo para realizar reclamacións: do .. ao .. de marzo de 2020, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde se xestiona a súa solicitude. Para o caso de enviarse por correo, o envío da reclamación, deberá ser certificado, co selo de correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada. Poderase tamén presentar por sede electrónica. As reclamacións rexistradas na aplicación non terán a consideración de entregadas ata non ser presentadas.

Pode consultar a súa situación tamén accedendo ao seu expediente.

 

As listaxes definitivas publicaránse a partir do 25 de marzo de 2020. Prevese tamén un retraso nesta publicación.

 

<<< Paxina Oficial >>>