Publicada a resolución da selección das mobilidades de FP dual para o curso 2019/2020

 

A Consellería resolve admitir as solicitudes dos centros educativos que se recollen no anexo da avaliación da comisión de selección. Link á publicación.

Do noso centro 7 grupos!! Sonrisa

CS Programación da produción en fabricación mecánica

CS Mantemento electrónico

CS Deseño en fabricación mecánica (2º)

CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

CS Mecatrónica industrial (1º + 3º)

CS Enerxía renovables