FP DUAL, últimas prazas!!!

 

- 5 Prazas no CS de Programación da Producción en Fabricación mecánica

     (empresas demaq e Acebrón)

 

- 9 Prazas no CS de Deseño en FM  (empresa Navantia)

 

- 3 Prazas no CS de Desenvolvemento de Proxectos de instalacións térmicas

    ( empresas Dinaín - CY Ingenieros)

 

- 1 Praza en Mecatrónica (empresa Tecnorenova)

 

- 1 Praza no CS de Mantemento electrónico

    ( empresa Electrónica y comunicaciones del noroeste)