Retorno de Fernando

 

Nos últimos tres meses, Fernando completou a súa formación en CM de Soldadura e Caldeirería facendo unha Formación en Centros de Traballo en Alemania. Ademáis de acumular novas experiencias, aprendeu novas técnicas de traballo e mellorou o seu nivel de alemán 

Moitas gracias a Wilhelm Severt Maschinenbau GmbH por ter acollido a Fernando durante este periodo.

----

In the last three months, Fernando has completed his training as Intermediate Technician in Soldering and Boilermaking. He's done an internship in Germany. On top of gathering new job experience, he learned new work techniques and improved his German.

Thank you very much, Wilhelm Severt Maschinenbau GmbH for having had Fernando with you for this period of time.