Becas FEUGA

 

O Asteleiro Fillos de J. Barreiras ofertou en FEUGA unha serie de becas para alumnos de FP co fin de formalos para contratalos ao finalizar a beca e poder ocupar distintos postos dentro da empresa.

As condicións que deben cumprir os candidatos para as becas FEUGA son:

  • Menores de 31 anos
  • Titulados do Sistema Público Galego
  • Finalización titulación en 3 últimos anos
  • Anotados no Servizo Público de Emprego de Galicia
  • Non traballar profesionalmente

Os postos ofertados son: