Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior 2019

 

Orde de convocatoria (Borrador)

Calendario das probas

Ligazón á aplicación informática (só dispoñible durante o período de inscrición)

    Información xeral das probas de acceso a grao medio

 • Prazo de inscrición: do 7ao 22 de marzo de 2019.
 • Listaxe provisional.
 • Listaxe definitiva de solicitudes e exencións
 • Ver lugares e sedes para a realización da proba
 • Instrucións para a realización das probas
 • Publicados os exames e as respostas
  • Versión amarela
  • Versión azul
 • Listaxe provisional de cualificacións.
 • Listaxe definitivas de cualificacións.

 
    Información xeral das probas de acceso a grao superior

 • Prazo de inscrición: do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2019.
 • Listaxe provisional.
 • Listaxe definitiva de solicitudes e exencións
 • Ver lugares e sedes para a realización da proba
 • Instrucións para a realización das probas
 • Publicados os exames e as respostas
  • Versión amarela
  • Versión azul
 • Listaxe provisional de cualificacións.
 • Listaxe definitivas de cualificacións.