Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior 2018

 

Orde de convocatoria

Calendario das probas

Ligazón á aplicación informática

    Información xeral das probas de acceso a grao medio

 
    Información xeral das probas de acceso a grao superior