Novas da Consellería de Educación

 
Distribuir contido
Actualizado: hace 1 hora 17 min

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519)

fai 9 horas 16 min
Idioma Gallego

Resolución do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519).

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsFile:  Resolución do 18 de xullo de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical

fai 9 horas 23 min
Idioma Gallego

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (593095), produción e xestión de música e artes escénicas (593115) e tecnoloxía musical (593100).

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsFile:  Resolución do 18 de xullo de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado

Carmen Pomar salienta o labor investigador do CICA-INIBIC e a transferencia de coñecemento que xera valor científico, económico e progreso social

fai 11 horas 36 min
Summary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou na presentación dos resultados de investigación desta agrupación estratéxica que é dun dos axentes científicos máis excelentes do sistema universitario galegoNeste Centro de Investigación Científica Avanzada desenvolven o seu traballo 24 grupos que traballan na prevención de enfermidades mediante a mellora da alimentación, e o estudo de factores ambientais e contaminantes entre outros A Consellería financia o labor científico deste centro cunha inxección económica dun millón de euros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asistiu esta mañá á presentación dos resultados de investigación e os retos de futuro do Centro de Investigación Científica Avanzada+ Instituto de Investigación Biomédica CICA-INIBIC, unha das sete Agrupacións Estratéxicas de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (SUG), que representan os axentes científicos máis excelentes da Comunidade Autónoma.

Carmen Pomar subliñou que a investigación universitaria transcende o traballo dos laboratorios na medida en que os resultados obtidos teñen unha repercusión directa na sociedade a través de respostas a retos biomédicos, tecnolóxicos e medioambientais “que xeran valor científico, económico e progreso social”.

Segundo a conselleira, a relación directa entre as estruturas de investigación de referencia e o avance científico da sociedade na que se insiren “representan a madurez do noso sistema de investigación universitario galego”. “Ademais -engadiu- estas agrupacións transcenden o que podería lograr un grupo de xeito individual, xa que favorecen a creación de coñecemento de fronteira, a competitividade no acceso a fontes de financiamento ou a mellora da calidade e do impacto na produción científica”.

Desde a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional estase a manter un apoio permanente á investigación universitaria cunha partida propia de 61,5 millóns de euros nos orzamentos para este ano 2019 que permite consolidar as políticas de recursos humanos así como o financiamento estrutural de 230 grupos de referencia competitiva.

Ademais, co obxectivo de afianzar un sistema de investigación de excelencia consolidado a longo prazo, Educación inxectou preto de 3,3 millóns de euros para avanzar no proceso de integración científica que teñen en marcha as sete Agrupacións Estratéxicas do SUG, entre as que se atopa o CICA-INIBIC. Neste senso, cómpre lembrar que Galicia é a única Comunidade Autónoma do Estado que conta cunha liña de financiamento estable a grupos de investigación co obxectivo de despuntar en ámbitos de referencia investigadora.

No caso concreto do CICA-INIBIC, recibe un financiamento estable por parte da Consellería de Educación de un millón de euros no período que vai desde 2015 (ano en que foi recoñecida como Agrupación Estratéxica) ata 2020.

Axenda científica centrada en resolver retos sociais

O CICA INIBIC (da UDC) xurdiu para formalizar unha relación profesional entre os grupos das áreas de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña e do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC). Búscase así desenvolver unha axenda científica común centrada en resolver retos sociais no ámbito da Bioloxía, a Química e as Ciencias da Saúde.

Na actualidade está composta por 24 grupos, que teñen como áreas de investigación a prevención de enfermidades mediante a mellora da alimentación, o estudo de factores ambientais e contaminantes que inciden na saúde, a análise de novos axentes para diagnose e terapia, a aplicación de ferramentas TIC e biotecnolóxicas e o desenvolvemento de técnicas, nanomateriais e biomoléculas con aplicación na medicina.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de Universidades

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2019/2020

Xov, 18/07/2019 - 16:28
Idioma GallegoPublicada a listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) autorizados da convocatoria 2019-2020.   Contra esta listaxe poderase presentar alegacións ante o Director Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa no prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da súa publicación. Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros

Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor

Xov, 18/07/2019 - 15:31
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería

Publicación das puntuacións definitivas asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados á convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Resolución do 10 de xuño de 2019, DOG do 18 de xuño).

Relación definitiva do persoal seleccionado na convocatoria do concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

O persoal seleccionado poderá presentar as reclamacións ou renuncias ás prazas adxudicadas provisionalmente, dirixidas á presidenta da comisión de selección, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, de acordo co artigo 4 da orde de convocatoria e ademais deberán presentarse por medio dun correo electrónico dirixido ao enderezo sxp@edu.xunta.es

 

 

Tema: Comisións de servizoDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado

Resolución do 17 de xullo de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais da convocatoria de 2016

Xov, 18/07/2019 - 11:48
Idioma Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 17 de xullo de 2019 pola que se informa favorablemente a fase de estadía, segundo o disposto na Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.

 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+iTema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado

Relación de persoas admitidas para cursar os estudos superiores de deseño nas EASD para o curso 2019/2020

Xov, 18/07/2019 - 09:06
Idioma Gallego

Xúntase a Relación de persoas admitidas para cursar os estudos superiores de deseño nas EASD para o curso 2019/2020.

 

Anuncio principal: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas superiores de deseñoDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: Alumnado

Listaxe definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020

Mér, 17/07/2019 - 15:26
Idioma Gallego

Listaxe definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020

 

Anuncio principal: Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas deportivasDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: AlumnadoCentros

Listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mér, 17/07/2019 - 15:18
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Achégase a listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividade formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019.
Así mesmo, inclúese a listaxe de solicitudes con requerimentos relacionados coas comprobación de datos referidas no artigo 8.1-alíneas c), d), e), f)-; o contigo destes requerimentos poderase consultar mediante o número de documento de identificación (NIF, NIE, etc.) da persoa representante, ou da persoa solicitante no caso de que sexa maior de idade, na aplicación en liña dispoñible na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/ .

  • Abrese un prazo de 10 días naturais a partir da data de publicación destas listaxes na aplicación en liña dispoñible na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/,  para formular reclamacións e para a presentación de documentación sinalada nos requerimentos relacionados coa comprobación de datos.
Servizo relacionado: AxudasSTTema: Inmersión lingüísticaEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: AlumnadoFamiliasCentros

Comezan as obras de ampliación do CPI Plurilingüe de Vedra, nas que educación inviste 841.000 euros

Mér, 17/07/2019 - 13:34
Summary: A conselleira Carmen Pomar visitou o centro, no que se vai construír un novo edificio que acollerá 8 aulas de secundaria, e se reordenará e mellorará o edificio existente, dedicado a infantil e primariaAs obras de reordenación e mellora do actual edificio -que xa comezaron- estarán rematadas antes do inicio do curso escolar, e o edificio de nova construción prevese concluído no segundo trimestre do curso Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de iniciar no CPI Plurilingüe de Vedra as obras de reordenación e mellora do edificio existente e iniciará nos próximos días a ampliación que inclúe a construción dun novo edificio. No seu conxunto estas actuacións supoñen un investimento duns 841.000 euros por parte da Xunta de Galicia.

A conselleira Carmen Pomar achegouse esta mañá ao centro para comprobar o inicio das obras que, segundo explicou, aínda que teñen un prazo estimado de duración de seis meses, foron planificadas para que interfiran o mínimo posible no inicio do curso escolar. De feito, as obras de reordenación e mellora do edificio existente finalizarán antes do inicio do curso e está previsto que as actuacións estean rematadas na súa totalidade no segundo trimestre do curso escolar.

A actuación consiste na ampliación do centro a través dun novo edificio de dúas plantas, nas que se situarán un total de 8 aulas de educación secundaria, a razón de 4 por planta. A construción deste novo edificio permitirá redistribuír as aulas de infantil e primaria no edificio xa existente, no que se realizarán tamén melloras.

Deste xeito, no edificio actual situarase o taller de tecnoloxía que agora é a aula de Educación Infantil, e colocarase a Sala de Usos Múltiples no que neste momento é o devandito taller. Así mesmo, dividiranse tres aulas de infantil para poder contar con seis espazos para desdobres, incorporaranse aseos a dúas aulas de infantil e substituirase o actual grupo electróxeno por un novo.

Cómpre salientar que a maiores desta obra de ampliación, a Consellería leva investidos uns 150.000 euros en anteriores melloras neste centro, como a ampliación do comedor, a instalación dunha porta adicional de evacuación ou melloras na cociña, entre outras.

Na visita, a conselleira estivo acompañada do delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro.

Audio: Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros

Formación Profesional dual. Prazas vacantes. Curso 2019/2020

Mér, 17/07/2019 - 09:12
Idioma GallegoAmplíase o prazo de presentación de solicitudes para os ciclos de formación profesional dual que dispoñen de prazas vacantes tras a finalización do período establecido de presentación de solicitudes.   As persoas interesadas en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentarán unha única solicitude no centro onde se oferte o ciclo que dispón de prazas vacantes.
 

Máis información

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoFamiliasCentros

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Mar, 16/07/2019 - 17:34
Idioma Gallego

O prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 17 ata as 13:00 horas do día 23 de xullo de 2019. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación ordinaria.

 

 

 

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros

Corte de servizo nas aplicacións informáticas da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Mar, 16/07/2019 - 14:15
Idioma Gallego

Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento en diversos sistemas, o martes 16 de xullo ás 22:00h e por un tempo estimado de 120 minutos estarán inoperativas as aplicacións informáticas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O corte non afectará aos portais educativos, correo electrónico, webs de centros ou EVA.

Os equipos da Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) son conscientes de que este corte xerará trastornos polo que agradecen de antemán a súa comprensión e colaboración.

Tema: Información xeralAlertas e avisos

Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Mar, 16/07/2019 - 13:36
Idioma Gallego

De conformidade co establecido no artigo 11 da orde do 8 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, procédese á exposición das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión.

As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada (subsanación ou requirimento).

  • Prazo de presentación da documentación do 17 ao 31 de xullo de 2019.
     
Anuncio principal: Convocatoria dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de GaliciaTema: Premios autonómicosEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/asSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado

Carmen Pomar agradece o labor da ONCE a prol da integración educativa do alumnado con discapacidade visual

Mar, 16/07/2019 - 11:56
Summary: A conselleira visitou o Centro de Recursos Educativos da Organización Nacional de Cegos Españois en Pontevedra, onde se están a desenvolver cursos intensivos de inglés para mozos e mozas discapacitados visuais de todo o Estado e do estranxeiro Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, achegouse esta mañá ao Centro de Recursos Educativos da Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE) en Pontevedra, onde se están a desenvolver unha serie de cursos intensivos en inglés nos que participan docentes e mozas e mozas con discapacidade visual procedentes de todo o territorio nacional e tamén do estranxeiro (principalmente dos países do sur da UE).

Tras facer un percorrido polas instalacións deste centro formativo -que cumpriu o seu 75 aniversario o ano pasado- e coñecer de cerca os proxectos que teñen en marcha, Carmen Pomar quixo agradecer o traballo “pioneiro” que está a realizar a Organización Nacional de Ciegos de España a prol da integración do alumnado con discapacidade audiovisual, tanto no eido educativo como na súa vida cotiá. 

“A educación é froito do esforzo coordinado dos centros e a administración educativa, da familia e da sociedade. E tamén de institucións como a ONCE que creron, hai xa moitos anos, que ter unha discapacidade non era un impedimento para facer realidade as ilusións de cada persoa”, dixo a conselleira, quen destacou que ese espírito no que esta organización foi pioneira é unha guía para a Consellería que dirixe.

“Conseguir a formación integral de todo o alumnado, aproveitando todas as súas capacidades intelectuais, sociais, emocionais e éticas” é o reto que se marca a conselleira xa que “só desta maneira, cunha formación integral que faga compatible o progreso intelectual coas actitudes responsables cara á diversidade, seremos capaces de fomentar tamén os valores persoais que favorezan a xustiza social e o respecto aos demais”, abondou.

Acordos de colaboración en materia de profesorado e recursos tecnolóxicos

Cómpre lembrar que, no marco da colaboración con entidades especializadas para a mellora na atención á diversidade, desde hai seis anos a Consellería de Educación mantén acordos coa ONCE para prestar atención especializada a unhas 400 alumnas e alumnos con discapacidade visual en centros educativos de toda Galicia.

Ao abeiro deste acordo que se renova anualmente, profesorado do corpo de mestres desenvolven as súas tarefas profesionais nos equipos específicos da ONCE, prestando apoio ao alumnado cego ou con discapacidade visual, tanto en educación primaria, 1º e 2º da ESO, como en centros e unidades de educación especial.

Ademais do ámbito docente, tamén se facilita que o alumnado con discapacidade visual escolarizado en centros ordinarios teña acceso aos recursos tecnolóxicos e a transcrición e gravación a braille dos libros de textos e dos materiais curriculares.

Atención á diversidadeEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasAlumnado

Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020

Mar, 16/07/2019 - 07:29
Idioma Gallego

Publicación das listaxes de persoas admitidas aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

O prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do martes 16 de xullo ata as 13:00 horas do martes 23 de xullo de 2019.

Tema: Información xeralEscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros