Novas da Consellería de Educación

 
Distribuir contido
Actualizado: hace 6 días 3 horas

Aberto o prazo para que os centros escolares se acollan aos contratos-programa de mellora educativa impulsados pola Xunta

Dom, 11/11/2018 - 12:00
Summary: Os centros docentes poderán presentar as súas solicitudes para este curso ata o 30 de novembro Un total de 140.000 alumnos de 473 centros beneficiáronse o curso pasado desta iniciativa que ten como obxectivo avanzar na calidade e na excelencia Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de abrir o prazo para que os centros docentes públicos soliciten desenvolver contratos-programa (plan de mellora en función das necesidades detectadas no centro) durante o curso escolar 2018/19 co obxectivo de promover a excelencia educativa e loitar contra o abandono escolar.

A finalidade última desta iniciativa é lograr unha educación de calidade para todo o alumnado, desenvolvendo o máximo posible as súas potencialidades a través de plans específicos deseñados polos equipos de cada centro de ensino.

Así, a través de sete liñas de traballo concretas ás que poderán acollerse os centros, incídese en ámbitos de actuación como a identificación de dificultades de aprendizaxe e articulación de respostas axeitadas, o fomento dun bo clima na aula e no centro que favoreza o proceso de ensino e aprendizaxe, a atención educativa aos colectivos vulnerables, a adquisición de competencias clave, o fomento da igualdade e a coeducación, a participación das familias ou a mellora da xestión dos centros, entre outros.

Os destinatarios dos contratos-programa son Colexios Rurais Agrupados (CRA), as Escolas de Educación Infantil (EEI), os Centros de Educación Infantil e Primaria (CEIP), os Centros de Educación Primaria (CEP), os Centros de Educación Especial (CEE), os Institutos de Educación Secundaria (IES), os Centros Públicos Integrados (CPI), os Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) e os Centros públicos de educación e promoción de adultos (EPAPU).

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o vindeiro 30 de novembro. Os requirimentos poden consultarse no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26396. A convocatoria deste curso 2018/19 contempla 7 liñas de actuación.

Reforzo, orientación e apoio (PROA)

Con esta actuación preténdese mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.

Mellora das competencias clave

Coa finalidade de priorizar as accións para a mellora da competencia matemática, o desenvolvemento desta actuación incluirá sempre o reforzo desta competencia, podendo incluír tamén actuacións para a mellora da competencia en comunicación lingüística e/ou competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Convivencia e promoción da igualdade nos centros

Esta actuación incluirá todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa. Farase fincapé en aspectos relevantes tales como a atención á diversidade, as actuacións preventivas de condutas violentas ou discriminatorias, as actuacións de acollida, a mellora das habilidades sociais, a conciliación ou mediación escolar, a xestión de conflitos, o rexistro de condutas contrarias á convivencia, a mellora da intelixencia emocional, o desenvolvemento de dinámicas de grupo e traballo colaborativo, o traballo en coeducación e o impulso de escolas de nais e pais, entre outros.

Prevención do abandono temperán

Esta liña de actuación refírese a aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa, así como na redución da taxa de abandono escolar e dos niveis de absentismo.

Excelencia e calidade de xestión dos centros

A quinta liña está orientada a mellorar o nivel de coñecementos do alumnado para acadar a excelencia. Trátase dunha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado.

Pola súa banda, a sexta liña está conformada por un conxunto de medidas ou actividades destinadas a mellorar a xestión dos centros educativos a partir da reflexión e a toma de decisións baseadas na avaliación dos procedementos que se desenvolven neles.

Máis reforzo fóra do horario lectivo

Trátase dunha liña de reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e FP Básica como modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo que se introduciu por primeira vez o pasado curso. O desenvolvemento desta actuación supón a creación de grupos de reforzo da competencia matemática, da competencia en comunicación lingüística e/ou das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. En todo caso, priorizarase a competencia matemática.

Balance curso 2017/18

No pasado curso beneficiáronse desta iniciativa preto de 140.000 alumnos de 473 centros escolares, que desenvolveron un total de 1.251 iniciativas diferentes das liñas establecidas.

A Consellería destinou a estes contratos-programa un total de 4.259.840 €, o que permitiu a contratación de 233 docentes externos de apoio adicionais para o desenvolvemento das liñas 1 (de Reforzo, orientación e apoio, coñecida como ‘PROA’) e 7 (Reforzo das competencias clave en 3º e 4º de ESO e FP Básica) de nova incorporación o curso pasado. Contando este profesorado de apoio adicional e o implicado nos propios centros, participaron nos contratos-programa do curso 2017/18 un total de 11.712 docentes, un 40% máis ca no anterior 2016/17.

Contratos-programaEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Ordenación, Innovación e Orientación EducativaProfesoradoAlumnadoCentros

Carmen Pomar subliña que a mellora da formación docente é clave para avanzar na excelencia do sistema educativo

Sáb, 10/11/2018 - 12:00
Idioma GallegoSummary: A conselleira de Educación participou nunha xornada formativa que congregou en Santiago a uns 600 docentes en prácticas

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, reafirmou o compromiso do seu departamento coa formación do profesorado como un dos elementos chave para avanzar nun sistema educativo de máis calidade. Así o sinalou no acto de benvida aos preto de 600 docentes en prácticas que participan en Santiago nunha xornada de formación específica organizada pola Consellería na que se abordan temáticas variadas como os distintos programas e protocolos educativos, a protección de datos e cuestións relacionadas co procedemento administrativo, entre outros.

Carmen Pomar reiterou que a formación dos docentes “é un factor determinante na calidade do sistema educativo”, de aí a aposta do seu departamento por un plan formativo anual para o profesorado que sexa flexible e, sobre todo, “orientado por áreas temáticas e especialidades  e que se vai enriquecendo segundo as demandas, necesidades e intereses dos propios docentes”.

A este respecto, lembrou que Galicia é pioneira na elaboración -en coordinación coa Universidade- dun marco de competencias docentes para o mellor desenvolvemento desta función en todas as etapas, desde a formación inicial, ata os procedementos de acceso á profesión e a formación permanente, “un camiño que -dixo- están a seguir outras comunidades autónomas”.

FormaciónConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesorado

A conselleira de Educación salienta a implicación dos docentes no funcionamento das bibliotecas escolares

Ven, 09/11/2018 - 17:45
Summary: Carmen Pomar inaugurou hoxe as IX Xornadas de Bibliotecas Escolares de GaliciaEstes espazos, corazón dos centros educativos, son un referente a nivel estatal Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, inaugurou hoxe as IX Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia, un foro no que agradeceu o compromiso dos docentes que asisten a este encontro e que traballan nos centros día a día para a mellora destes espazos. “Sen o seu esforzo, a súa ilusión e a súa motivación as bibliotecas escolares, que son as que fan latexar a vida nos centros, non poderían funcionar”, afirmou.

Carmen Pomar quixo tamén salientar o papel que xoga a biblioteca como impulsora de innovación, de metodoloxías activas e como referencia fundamental para a formación das competencias clave do alumnado. Neste sentido cabe sinalar que o 84% das bibliotecas escolares integradas no Plan de Mellora (PLAMBE) promove ou apoia traballos por proxectos en prol da innovación metodolóxica e que no 96% o alumnado fai un uso cotiá deste espazos para as aprendizaxes.

A conselleira de Educación fixo fincapé ademais no novo programa do seu departamento neste eido, o de Biblioteca Inclusiva, que pretende sensibilizar sobre a necesidade de avanzar cara a un modelo que responda ás necesidade de todo o alumnado e que enfronte os retos que presenta a diversidade. O obxectivo é facer deste un espazo máis de inclusión, de tal forma que se faga igualitario, normalizador e visibilizador da diversidade, dado que “en todos os programas que temos en marcha relacionados coas bibliotecas o máis importante, o que de verdade fai a diferenza, son as persoas”, destacou Carmen Pomar.

Un referente estatal

As bibliotecas escolares galegas continúan a ser un referente estatal. Neste sentido cómpre salientar que, segundo as estatísticas do Ministerio do ramo –datos do curso 2015/16–, están por riba da media nacional na gran maioría dos ítems analizados, grazas ao avance seu supuxo a posta en marcha no 2010 do Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de Bibliotecas Escolares, que no período 2016/20 está na súa segunda fase de aplicación.

Deste xeito, en Galicia o 79,3% das bibliotecas escolares desenvolvían no referido curso actividades de ensino e aprendizaxe para apoiar o desenvolvemento do currículo (fronte á media nacional do 66,8%), o 65,5% traballaban co tratamento da información e a competencia dixital (na media española só o 28,9%), o 80,7% realizaba actividades culturais e encontros literarios (moi por riba da media estatal do 60,1%) e o 50,5% implicaba ás familias nas súas iniciativas (mentres que de media en España só o facían o 36,3%). Cabe salientar, así mesmo, que nese ano académico o 81,5% das bibliotecas escolares galegas ofrecían formación para os seus usuarios, o dobre que a media estatal.

Encontro para a reflexión e o intercambio

As IX Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia celébranse hoxe e mañá no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela e constitúen a cita anual do profesorado interesado en temas relacionados coa lectura, os alfabetismos múltiples, as bibliotecas escolares e a educación, en definitiva. O encontro está aberto a todos os docentes e conta cun programa extenso no que se contemplan conferencias, presentación de boas prácticas nos distintos ámbitos do amplo mundo das bibliotecas escolares, mesas de debate e, como en anteriores ocasións, unha sesión denominada A fume de carozo, para a comunicación de dez actividades moi concretas levadas a cabo en bibliotecas de centros educativos galegos, seleccionadas entre as candidaturas presentadas a tal efecto.

Non en balde, un dos obxectivos principais destas Xornadas é dar a coñecer as experiencias de calidade contrastada no desenvolvemento de bibliotecas escolares galegas como centros creativos de aprendizaxe, así como boas prácticas en materia de formación lectora, voluntariado, biblioteca inclusiva, do programa Radio na Biblio e exemplos prácticos de desenvolvemento curricular a través de metodoloxías activas e de proxectos, vinculados á biblioteca escolar. 

As sesións serven ademais como ocasión para o encontro entre o profesorado do amplo colectivo de docentes implicado no funcionamento e avance destes espazos que adoita redundar no reforzo de vínculos persoais e mesmo no comezo de novas colaboracións.

XornadasBibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesorado

Carmen Pomar visita nos Peares o alumnado da English Week organizada por Educación

Ven, 09/11/2018 - 12:07
Summary: A titular de Educación tamén se desprazou ao CEE Miño, en Ourense, onde a Consellería acomete unha reforma dos falsos teitosUns 1.125 alumnos de toda Galicia participan nestas estadías de inmersión lingüística en inglés que cada ano programa a Consellería e que son totalmente de balde para as familiasOs obxectivo desta iniciativa, enmarcada na Estratexia Galega de Linguas Extranxeiras, EDUlingüe 2020, é que os rapaces melloren as súas competencias en lingua inglesa Durante unha semana os participantes compaxinan actividades educativas con outras lúdicas, que lles permiten poñer en práctica o uso deste idioma en situacións reais, sempre apoiados por profesorado nativo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou hoxe o alumnado que está participando na English Week, o programa de inmersión lingüística en inglés que cada outono organiza a Xunta de Galicia no Centro de Excelencia dos Peares, e que vai dirixido a estudantes de 6º curso de educación primaria e dos catro cursos de ESO co fin de que melloren as súas competencias neste idioma.

O obxectivo principal da iniciativa -no que participan arredor de 1.125 alumnos de toda Galicia entre outubro e novembro- é proporcionarlle ao alumnado unha actividade de inmersión lingüística que lle permita mellorar as súas destrezas de comprensión e expresión oral en lingua inglesa.

Para iso, organízanse tanto actividades académicas como de tempo libre e obradoiros, de tal xeito que se reforce a un tempo o programa ordinario do currículo dos alumnos e das alumnas e a convivencia entre eles, promovendo a comunicación en lingua inglesa entre os participantes. Trátase, por tanto, de que o alumnado poida desenvolver a súa comunicación en inglés nunha contorna real, estimulando a práctica do idioma e a súa utilización en contextos comunicativos máis amplos que os que permite o ámbito escolar.

A conselleira Carmen Pomar emprazou aos alumnos participantes (esta semana hai uns 100 rapaces de 5 colexios) a que aproveiten ao máximo a súa estancia nos Peares, tanto desde o punto de vista lúdico como desde o académico, xa que hoxe en día o coñecemento de idiomas “deixou de ser un valor engadido para converterse nun requisito imprescindible” no desenvolvemento profesional e ademais do enriquecemento persoal.

Enmarcadas dentro da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, EDUlingüe 2020, as estadías son totalmente gratuítas para as familias, xa que a Consellería asume o custe das mesmas cunha partida de 544.500 euros destinados a sufragar os gastos de docencia e material escolar, de mantemento e aloxamento dos rapaces, a contratación dos monitores que os acompañan, as actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos, os certificados e os seguros correspondentes.

As estadías desenvólvense en sete quendas dunha semana de duración entre o 7 de outubro e o 24 de novembro. Deste xeito, os rapaces pasan unha semana de domingo a sábado en réxime de internado nun campamento con profesorado e monitores nativos en inglés, onde compaxinarán as actividades formativas con outras de carácter lúdico.

Centros participantes

Nesta estadía participan un total de 39 centros educativos públicos a razón de 17 centros da provincia da Coruña, 7 de Lugo, outros 7 de Ourense e 8 de Pontevedra.

En concreto, os centros participantes da provincia de A Coruña son: o IES Fernando Blanco de Cee, o IES Urbano Lugrís de Malpica de Bergantiños, o IES Plurilingüe Adormideras de A Coruña, o IES David Buján de Cambre, o IES Plurilingüe Pedra da Aguia de Camariñas, o IES Terra de Soneira de Vimianzo, o IES Sofía Casanova de Ferrol, o IES de Ortigueira, o IES Ferrol Vello de Ferrol, o CEIP Plurilingüe de Pedrouzos de Brión, o CEP Salustiano Rey Eiras de A Pobra do Caramiñal, o CEIP Plurilingüe Manuel Murguía de A Coruña, o CEIP Plurilingüe Os Casais de Fene, o CEIP Plurilingüe Ponte do Porto de Camariñas, o CEIP Plurilingüe San Marcos de Abegondo, o CEIP Plurilingüe Concepción Arenal de A Coruña e o CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso de Noia.

Da provincia lucense participan o CPI de Tino Grandío de Guntín, o IES Río Cabe de Monforte de Lemos, o IES Enrique Muruais de A Pontenova, o CPI Doctor López Suárez de O Saviñao, o IES Becerreá, o CEIP Plurilingüe San Miguel de Paradela e o CEIP Plurilingüe Santa Rita de Viveiro.

Pola súa banda, na provincia de Ourense benefícianse o CPI Virxe dos Remedios de Castro Caldelas, o CPI Antonio Faílde de Coles, o IES Xermán Ancochea Quevedo de A Pobra de Trives, o CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro de Barbadás, o CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey de Pereiro de Aguiar, o CEIP Plurilingüe dos Blancos e o CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira de San Amaro.

Por último, de Pontevedra participan nas estadías de inmersión lingüística os seguintes centros: o IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis, IES Plurilingüe A Paralaia de Moaña, o IES Miguel Ángel González Estévez de Vilagarcía de Arousa, o CPI Curros Enríquez de Pazos de Borbén, o IES de Salvaterra do Miño, o CPI do Progreso de Catoira, o CEIP Plurilingüe Froebel de Pontevedra e o CEIP Torre-Illa de A Illa de Arousa.

Visita ao CEE Miño

Na xornada de hoxe a conselleira Carmen Pomar tamén visitou o Centro de Educación Especial Miño (na cidade de Ourense), onde mantivo un encontro cos responsables do centro, a quen informou da obra de renovación dos falsos teitos que se inicia hoxe e que suporá un investimento de 177.000 euros.

A renovación prodúcese despois do desprendemento dalgúns elementos destes falsos teitos. Como medida provisional, a Unidade Técnica da Consellería na provincia de Ourense decidiu demoler algúns dos teitos, aínda que os informes elaborados recomendan cometer a reposición do falso teito e da instalación de iluminación de forma inmediata, para evitar unha situación que impide o normal funcionamento do centro escolar.

A do CEE Miño enmárcase na rolda de visitas que está a realizar a conselleira a centros de ensino de toda Galicia para coñecer de primeira man as realidades das diferentes comunidades educativas e as súas necesidades, así como para comprobar o desenvolvemento dos programas educativos que se impulsan desde o seu departamento.

Nesta visita, a conselleira estivo acompañada do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad.

PlurilingüismoEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentrosLinguas estranxeiras

Resolución do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria

Ven, 09/11/2018 - 10:25
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2018/19, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  • O prazo de presentación de solicitudes vai do 10 ao 30 de novembro de 2018.

 

File:  Resolución do 8 de novembro de 2018Tema: Contratos-programaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín

A Xunta adxudica a construción do CEIP de Novo Mesoiro (A Coruña) por máis de 3,8 millóns de euros

Xov, 08/11/2018 - 20:08
Summary: O colexio terá capacidade para 450 alumnos e dará resposta ás necesidades de escolarización dun dos barrios con maior crecemento demográfico da cidade Idioma Gallego

A Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) acaba de adxudicar o contrato para a obra de construción do CEIP de Novo Mesoiro, un centro que ocupará unha parcela de algo máis de 8.600 metros cadrados, no solo dos antigos hortos urbanos, e terá unha superficie útil construída de 3.100 metros cadrados. Con capacidade para 450 alumnos o colexio dará resposta ás necesidades de escolarización dun dos barrios con maior crecemento demográfico da cidade.

O investimento da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional na edificación deste centro ascenderá, segundo a adxudicación, a 3.818.276 euros e está previsto que as obras -cun prazo de execución de 18 meses- se inicien entre  finais deste ano e principios do próximo.

O colexio disporá de dúas unidades por cada curso, polo tanto, un total de 18 unidades, 6 aulas de infantil e 12 de primaria; así como cunha aula de música, unha aula de informática, unha sala de usos múltiples, un comedor e un ximnasio con vestiarios. A construción inclúe, así mesmo, dúas pistas polideportivas de 40x20 metros, unha delas cuberta.

En canto a equipamentos, espazos e superficies, o CEIP cumprirá con todos os estándares do máximo nivel. Ademais disporá de todos os requisitos de accesibilidade para o correcto uso e funcionamento do colexio.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros

A Xunta adxudica a construción do CEIP de Novo Mesoiro (A Coruña) por máis de 3,8 millóns de euros

Xov, 08/11/2018 - 18:33
Idioma GallegoSummary: O colexio terá capacidade para 450 alumnos e dará resposta ás necesidades de escolarización dun dos barrios con maior crecemento demográfico da cidade

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) acaba de adxudicar o contrato para a obra de construción do CEIP de Novo Mesoiro, un centro que ocupará unha parcela de algo máis de 8.600 metros cadrados, no solo dos antigos hortos urbanos, e terá unha superficie útil construída de 3.100 metros cadrados. Con capacidade para 450 alumnos o colexio dará resposta ás necesidades de escolarización dun dos barrios con maior crecemento demográfico da cidade.

O investimento da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional na edificación deste centro ascenderá, segundo a adxudicación, a 3.818.276 euros e está previsto que as obras -cun prazo de execución de 18 meses- se inicien entre  finais deste ano e principios do próximo.

O colexio disporá de dúas unidades por cada curso, polo tanto, un total de 18 unidades, 6 aulas de infantil e 12 de primaria; así como cunha aula de música, unha aula de informática, unha sala de usos múltiples, un comedor e un ximnasio con vestiarios. A construción inclúe, así mesmo, dúas pistas polideportivas de 40x20 metros, unha delas cuberta.

En canto a equipamentos, espazos e superficies, o CEIP cumprirá con todos os estándares do máximo nivel. Ademais disporá de todos os requisitos de accesibilidade para o correcto uso e funcionamento do colexio.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConselleríaCentros

Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento durante o día 9 de novembro en Galicia

Xov, 08/11/2018 - 14:45
Idioma Gallego

A Axencia Estatal de Meteoroloxía e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h, que comezará as 12:00 horas do venres día 9.11.2018 e prolongaráse ata as 00:00 horas do día 10.11.2018. Este adverso afectará ás zonas de predición meteorolóxica de noroeste da Coruña e a Mariña.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

1. A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO EXTERIOR nos centros educativos situados nas zonas de predición meteorolóxica afectadas.

2. A autoridade educativa comunicará esta incidencia ás direccións dos centros escolares afectados, solicitando que leven a cabo esta medida e fagan un seguimento dos partes meteorolóxicos durante a xornada na que se desenvolverá este adverso.

3. Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro, supuxesen un risco superior ao declarado e pasase a unha declaración de nivel superior, as direccións poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión das actividades extraescolares.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web da AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=mna)

 

 

File:  ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN ESCOLAR DE ALERTAS DO 8 DE NOVEMBRO DE 2018Tema: Alertas e avisosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosEmpresas

Educación concede 140 bolsas a universitarios galegos para programas de mobilidade con outros países

Xov, 08/11/2018 - 12:48
Summary: A Consellería financia con 238.000 estas estadías a razón de 1.700 € por beneficiario, 200 máis que o curso pasado Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de conceder 140 bolsas a estudantes das tres universidades do SUG (Sistema Universitario Galego) para que no presente curso 2018/19 participen en programas de intercambio con países extracomunitarios (agás o programa Erasmus+) relacionados cos estudos que cursan.

O departamento educativo da Xunta destina un total de 238.000 euros a esta iniciativa, a razón de 1.700 euros por beneficiario. Neste ano incrementouse nun 28,4% o número de bolsas concedidas (ao pasar das 109 do curso pasado ás 140 actuais), así como a achega por alumno (200 euros máis que o anterior ano).

Do total de bolseiros, 71 deles cursan estudos na Universidade de Santiago de Compostela (USC), 44 na de Vigo (UVigo) e 25 na da Coruña (UDC). No referido aos países, o máis concorrido é México (31 bolseiros), seguido de chile (30), Arxentina (25), EEUU (15), Brasil (13), Perú (6), China (3), Suíza (3), Corea do Sur (3), Australia (2), Bolivia (2), Colombia (2) , Ecuador (2), Xapón (2) e Paraguai (1).

Enriquecemento formativo

O obxecto destas axudas que hoxe publica o DOG (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181108/AnuncioG0534-311018-0003_gl.html ) é promover o intercambio internacional entre estudantes, o que favorece a súa integración multicultural, e mellora os seus coñecementos profesionais e lingüísticos ao tempo que enriquece a súa cualificación e opcións cara unha futura incorporación ao mundo laboral.

Desde que se puxo en marcha por primeira vez no curso 2011/12, beneficiáronse deste programa un total de 912 universitarios, cun desembolso económico por parte da Administración que ascende a 1.198.000 euros.

BolsasUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado

Educación recorrerá a sentenza que anula a adxudicación dunha praza na Escola de Restauración de Pontevedra

Mér, 07/11/2018 - 19:58
Summary: Así o confirmou hoxe a conselleira Carmen Pomar no Parlamento, onde insistiu en que o fallo non se fundamenta no incumprimento ou vulneración de ningún precepto xurídico Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional recorrerá perante o Tribunal Supremo a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula a adxudicación dunha praza na Escola de Restauración de Bens Culturais de Pontevedra tras unha denuncia presentada pola Confederación Intersindical Galega (CIG). Así o confirmou hoxe a conselleira Carmen Pomar nunha intervención parlamentaria para responder as preguntas do BNG e do PSdeG sobre esta cuestión.

A titular de Educación insistiu en que a Consellería respecta o fallo ditado, pero sostén que na adxudicación non houbo desviación de poder e tivo como único obxectivo ampliar a oferta de coñecementos que se imparten por especialistas neste centro. “A decisión de presentar recurso baséase tamén en que a sentenza non se fundamenta no incumprimento ou vulneración de ningún precepto xurídico”, engadiu.

Segundo sinalou a conselleira, para o seu departamento a oferta da praza estaba xustificada con criterios pedagóxicos, xa que, tal e como recolle o informe da Subdirección Xeral de Ensinanzas de Réxime Especial, a impartición por docentes de diferentes especialidades redundaría nunha mellor formación do alumnado. 

Neste sentido, clarexou que calquera profesor do corpo de artes plásticas e deseño pode impartir, sexa cal sexa a súa especialidade, materias de 1º e 2º curso da ensinanza, que supoñen dous terzos da carga docente, tal e como recolle a normativa en vigor. De feito, no cadro de persoal da Escola de Restauración de Bens Culturais de Pontevedra “existe profesorado de Secundaria en comisión de servizos, alleo, polo tanto ás especialidades que imparten”, indicou.

A conselleira incidiu tamén en que a relación de parentesco cun alto cargo non pode ser motivo de exclusión dun proceso selectivo, xa que o ordenamento xurídico español non establece esta circunstancia como impedimento para o acceso a unha praza ofertada nun concurso aberto e transparente.

Ademais, Carmen Pomar manifestou o rexeitamento da Consellería á impugnación feita polo sindicato CIG, que busca “unicamente a preservación de prazas ocupadas por persoal interino ou non especialista fronte a unha docente funcionaria de carreira”.

Información xeralEnsinanzas de conservación e restauración de bens culturaisConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros

Educación concede os premios extraordinarios de ESO a 20 estudantes que destacan polo seu rendemento académico

Mér, 07/11/2018 - 13:21
Summary: A Consellería de Educación convoca cada ano estes galardóns que teñen como obxectivo valorar o esforzo e dedicación do alumnado que cursou educación secundaria obrigatoria en Galicia cun excelente aproveitamentoMáis da metade dos premiados obtivo unha nota media superior a 9,75 puntos no pasado curso Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de facer pública a listaxe do alumnado que resultou galardoado cos Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ao rendemento académico no pasado curso 2017/18.

Estes galardóns, instaurados con carácter anual,  teñen como finalidade valorar o esforzo e dedicación do alumnado que cursou ESO no sistema educativo galego cun excelente aproveitamento académico.

En total concedéronse 20 premios extraordinarios, dos cales 6 alumnos pertencen a centros da provincia da Coruña, 3 a Lugo, 6 a Ourense e 5 a Pontevedra.

A listaxe dos galardoados pódese consultar no Diario Oficial de Galicia, na ligazón https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181107/AnuncioG0534-291018-0001_gl.html.

Alumnado premiado

Nesta edición na provincia da Coruña resultaron galardoados Andrés Xabier Cancela Fernández do CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (A Coruña), Inés Carrión Orosa do IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña), Xan Insua Miñones do IES Agra de Raíces (Cee), Verónica Rodríguez Martínez do CPI As Mirandas (Ares), Yago Barriuso Veleiro do IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) e Jorge Rial Fondo do IES Maximino Romero de Lema (Zas).

Na provincia de Lugo os premiados son Eva Sanmartín Vázquez do IES Santiago Basanta Silva (Vilalba), Paula García Corral do IES Vilar Ponte (Viveiro) e Pedro Ferreiro Rega do IES Lucus Augusti (Lugo).

En Ourense obtiveron os Premios Extraordinarios de ESO Ana Arca Marán do IES As Lagoas (Ourense), Elba Núñez Suárez do IES Xesús Ferro Couselo (Ourense), Iria González Álvarez-Ron do IES Eduardo Blanco Amor (Ourense), Martín Fernández Carballal do IES O Couto (Ourense), Daniel Fernández Filloy do IES Nº 1 (O Carballiño) e Iria González Losada do CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús (Ourense)

Os cinco alumnos premiados de Pontevedra son Lucía Navarro Míllara do CPR El Pilar (Vigo), Irene Pereira Reboredo do IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa), María Rodríguez Domínguez do CPR Plurilingüe Apostol Santiago (Vigo), Carmen de la Merced Lamas González do CPR Plurilingüe Calasancio (Pontevedra), e Eiko Alonso Guerrero do CPR Los Sauces (Mos).

Cualificación superior a 9 puntos

Todos os premiados obtiveron unha media das cualificacións en todas as materias dos catro cursos de ESO igual ou superior a 9, e deles, o 55 por cento obtivo unha nota media de entre 9,75 e 10; o 35 por cento de entre 9,25 e 9,75; e o 10 por cento restante de entre 9 e 9,25.

Así mesmo lograron as mellores cualificacións na proba realizada para optar a ditos premios, que estaba estruturada en dúas partes. Unha primeira relacionada coas materias de lingua galega e literatura, lingua castelá e literatura e primeira lingua estranxeira; e unha segunda sobre xeografía e historia, matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas e unha materia a escoller entre bioloxía e xeoloxía, economía, física e química, e latín. 

Cada premio está dotado cunha contía de 750 € e supón a anotación da distinción no seu expediente académico, así como un diploma acreditativo. Ademais outórgalles a posibilidade de concorrer aos premios nacionais de educación secundaria obrigatoria. 

Premios autonómicosEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema EducativoAlumnadoFamiliasCentros

A Consellería de Educación premia oito centros polos seus Proxectos de Formación Permanente do Profesorado

Mér, 07/11/2018 - 10:35
Idioma GallegoSummary: Os plans teñen como obxectivo mellorar a organización e xestión dos centros, así como a súa contorna, ou contribuír á elaboración e uso de recursos multimedia interactivosOs CFR e o CAFI prestan apoio no deseño e supervisan o seu desenvolvemento

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar a resolución dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2018 a través dos que se recoñece a calidade dos plans de formación deseñados polos propios colexios e institutos e desenvolvidos no curso 2017/18 e que se pode consultar no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26367 .

Por provincias, os centros recoñecidos polas súas boas prácticas foron, na Coruña, o CEIP Plurilingüe de Palmeira (Ribeira), o CEIP Plurilingüe San Marcos (Abegondo) e o CEIP Plurilingüe Os Casais (Fene); mentres que en Lugo foi premiado o IES Plurilingüe Fontem Albei (A Fonsagrada) e en Ourense o CEE O Pino, da cidade das Burgas. Na provincia de Pontevedra foron galardoados o CEIP de Portonovo (Sanxenxo), o CEIP Nosa Señora das Dores (Forcarei) e o IES Valadares (Vigo).

Para a concesión dos premios valorouse o contido innovador e transferibilidade do proxecto, os recursos tecnolóxicos utilizados, o traballo multidisciplinar e en equipo, o grao de implicación da comunidade educativa, os recursos achegados á comunidade e o desenvolvemento das competencias profesionais docentes a través destes proxectos. Así mesmo, tívose en conta a existencia  dun sistema de avaliacións relativo á implantación e desenvolvemento do proxecto e o nivel de logro acadado.

Implicados 7 de cada 10 centros

No curso 2017/18 sete de cada dez centros de ensino públicos (un total de 688 centros) desenvolveron un Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) con unha ou máis liñas formativas, plans que teñen como obxectivo perfeccionar as competencias profesionais dos docentes.

Os proxectos están baseados na análise e detección das necesidades educativas do centro e propoñen estratexias de carácter didáctico e metodolóxico por medio do traballo colaborativo e adaptado a cada contexto. A súa finalidade é mellorar o ámbito organizativo ou a xestión dos centros, afectarlle cualitativamente á contorna familiar e institucional ou contribuír á elaboración e uso de recursos multimedia interactivos. Todos e cada un deles están deseñados co apoio dun Centro de Formación e Recursos (CFR) ou do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) e son desenvolvidos baixo a súa supervisión.

Premios autonómicosProxectos de Formación Permanente do ProfesoradoEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoCentrosCAFICFR CoruñaCFR FerrolCFR LugoCFR OurenseCFR PontevedraCFR Vigo

Resolución definitiva da convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017

Mér, 07/11/2018 - 09:29
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2018 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2017-2018.

 

Anuncio principal: Convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017Tema: Premios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín

Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Mér, 07/11/2018 - 09:20
Idioma Gallego

Orde do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentación, incluído o proxecto de traballo sinalado no artigo 5.2.c), será de 30 días hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
File:  Orde do 22 de outubro de 2018 (DOG)Tema: Programas e plansComisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín

Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/2018

Mér, 07/11/2018 - 09:08
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/2018

Orde do 26 de outubro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 26 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio).

Servizo relacionado: Premios ESOTema: Premios autonómicosEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema EducativoServizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoColectivo: AlumnadoFamiliasCentrosSección: BoletínPortada de boletín

Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459)

Mar, 06/11/2018 - 14:12
Idioma Gallego

Xúntase  a Resolución do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459)

  • O prazo para formular reclamacións é o comprendido entre o 7/11/2018 e o 09/11/2018, ambos incluídos.
  • As reclamacións formuladas deberán remitirse por rexistro e tamén por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es  (punto terceiro da resolución do 6 de novembro de 2018)
Anuncio principal: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459)Tema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de arte dramáticaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín

A conselleira de Educación comproba o resultado da obra de eficiencia enerxética realizada no CPI Plurilingüe Santa Lucía (Moraña)

Mar, 06/11/2018 - 13:32
Summary: A Xunta de Galicia investiu máis de 476.000 euros nesta actuación, que permitiu o illamento da fachada, a instalación de calefacción por biomasa e a substitución de luminarias e de carpinterías Carmen Pomar visitou tamén o CEIP do Carballal, en Marín Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CPI Plurilingüe Santa Lucía, na localidade pontevedresa de Moraña, onde comprobou o resultado das obras de rehabilitación integral e enerxética que se desenvolveron este ano no centro e que supuxeron un investimento de máis de 476.000 euros.

A actuación -que está cofinanciada con fondos FEDER-  abrangueu o illamento térmico da fachada exterior, a instalación de calefacción por biomasa, e a substitución das actuais luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética. Así mesmo, procedeuse á substitución das carpintarías en mal estado, verteaugas, vidros e proteccións solares, é á reparación e pintado de paramentos interiores. Todas estas medidas combinadas suporán un aforro enerxético estimado anual do 84,3%.

Co investimento en actuacións de eficiencia enerxética e mellora funcional nos centros búscase un aforro enerxético -e un menor custo derivado do consumo de luz e calefacción-, á par que se xeran novas oportunidades de emprego, a través da participación no deseño dos proxectos de arquitectos novos. Ademais, contribúese a un modelo de desenvolvemento sostible e á concienciación e sensibilización dos máis pequenos na importancia do coidado do medio ambiente.

Ademais do investimento realizado, a conselleira quixo salientar a participación deste centro  nos programas educativos de innovación e reforzo impulsados desde o seu departamento. Non en balde, o CPI uniuse este curso ao libro dixital a través do proxecto E-Dixgal, conta co apoio dun auxiliar de conversa por ser plurilingüe e conta cun kit de robótica ao abeiro da convocatoria realizada pola Consellería para dotar destes materiais aos centros de primaria. A maiores, o colexio participou o curso pasado en varias liñas dos contratos-programa, co fin de reforzar a aprendizaxe do alumnado, a súa competencia matemática e lingüística, así como para mellorar a convivencia nas aulas.

No referido a iniciativas en colaboración con outras entidades, o CPI Santa Lucía tomou parte en varias accións do Plan Proxecta (Xogade, Recíclate co Sogama e Proxecto Ríos) e desenvolve programas de mobilidade dentro do Erasmus+.

CEIP do Carballal

Tras o seu paso por Moraña a conselleira visitou tamén o CEIP do Carballal (Marín), que, se ben aínda non está integrado na rede de centros plurilingües, si conta con seccións bilingües en 3º e 4º de Primaria, a través das que o seu alumnado mellora as súas competencias en inglés. O centro marinense tamén desenvolveu o curso pasado varias liñas dos contratos-programa, referido ao reforzo da aprendizaxe, á mellora das competencias clave e á procura da excelencia.

No que atinxe a iniciativas educativas en colaboración con outras consellerías e institucións, o CEIP participa en accións de promoción dos hábitos de vida saudable e do uso da programación como ferramenta para desenvolver as competencias do alumnado, en ambos os casos a través do Plan Proxecta. Así mesmo, o colexio participou no Proxecto PITEAS, de apoio e asesoramento na detección do talento do alumnado.

A de hoxe enmárcase na rolda de visitas que está a realizar a conselleira a centros de ensino de toda Galicia para coñecer de primeira man as realidades das diferentes comunidades educativas e as súas necesidades, así como para comprobar o desenvolvemento dos programas educativos que se impulsan desde o seu departamento.

Carmen Pomar estivo acompañada polo delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, polo xefe territorial da Consellería na provincia, César Pérez e polas alcaldesas de Moraña, María Luisa Piñeiro Arcos, e de Marín, María Ramallo, nos respectivos concellos.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros

Alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h

Mar, 06/11/2018 - 11:13
Idioma Gallego

A Axencia Estatal de Meteoroloxía e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h, que comezará as 12:00/15:00 horas do martes día 6.11.2018 e prolongaráse ata as 00:00 horas do día 7.11.2018.

Este adverso afectará ás zonas de predición meteorolóxica de suroeste da Coruña, oeste da Coruña, noroeste da Coruña, litoral Pontevedra e a Mariña

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

1. A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO EXTERIOR nos centros educativos situados nas zonas de predición meteorolóxica afectadas.
2. A autoridade educativa comunicará esta incidencia ás direccións dos centros escolares afectados, solicitando que leven a cabo esta medida e fagan un seguimento dos partes meteorolóxicos
durante a xornada na que se desenvolverá este adverso.
3. Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro, supuxesen un risco superior ao declarado e pasase a unha declaración de nivel superior, as direccións poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión das actividades extraescolares.

File:  Acta da reunión da Comisión Escolar de Alertas do 6 de novembro de 2018Tema: Alertas e avisosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosEmpresas

A Comisión Escolar de Alertas suspende hoxe as actividades no exterior dos centros educativos en varios puntos da Coruña, Pontevedra e Mariña lucense

Mar, 06/11/2018 - 11:06
Summary: Non se suspende a actividade lectiva nin o transporte escolar Idioma Gallego

A Comisión Escolar de Alertas tomou hoxe a decisión de suspender hoxe, a partir das 12:00 horas as actividades no exterior dos centros educativos das zonas de predición meteorolóxica do suroeste da Coruña, oeste da Coruña, noroeste da Coruña, litoral de Pontevedra da Mariña lucense, debido a un fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa por refachos de ventos superiores a 100 quilómetros hora que comezará este martes e se prolongará ata as 00,00 horas de mañá mércores. 

En calquera caso, a Comisión decidiu que se manteña a actividade lectiva así como o transporte escolar en todos os centros educativos de Galicia. Aínda así, e como é habitual nestas circunstancias, no caso de que a situación meteorolóxica supuxese un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas a este respecto.

A listaxe de concellos incluídos en cada zona climática pode consultarse na páxina web de Meteogalicia (http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/adversos/DefinicionZonasAdversos_gl.pdf ).

Información xeralAlertas e avisosEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosEmpresas