Programacións didácticas

FP BÁSICA

 

 

CBINA01

Industrias Alimentarias

20 prazas

CBTMV01

Mantemento de vehículos

20 prazas

CBEMBAR

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo 

20 Prazas

GRAO MEDIO

 

 

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

22 prazas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

22 prazas

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

22 prazas

CMEPTOA03

Elaboración de produtos alimentarios

22 prazas

CMTMV01

Carrozaría

22 prazas

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

22 prazas

DUAL-CM-EPTOA

Dual Elaboración de produtos alimentarios

 

GRAO SUPERIOR

 

 

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

22 prazas

CSTMV01

Automoción

22 prazas

CSINA01

Proceso e calidade na industria

22 prazas

MODULAR          

 

 

ZMELECT

Electromecánica de vehículos automóviles (modular) 

 

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización (modular)

 

ZMELE01

Instalacións Eléctricas e automáticas (modular)

 

 

GRAO MEDIO

PROBAS LIBRES

 

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

 

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

 

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

 

CMEPTOA03

Elaboración de produtos alimentarios

 

CMTMV01

Carrozaría

 

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

 

GRAO SUPERIOR

PROBAS LIBRES

 

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

 

CSTMV01

Automoción

 

CSINA01

Proceso e calidade na industria